صعود کارگران کشور به کوه میشو

صعود سراسری کوهنوردان کارگر کشور آقایان و بانوان به قله میشو شهرستان ویژه مرند

صعود سراسری کوهنوردان کارگر کشور آقایان و بانوان به قله میشو شهرستان ویژه مرند


تاریخ صعود : ۲۷ لغایت ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰

ساعت : ۷صبح روز جمعه