ارمنستان و آذربایجانش

نخست وزیر ارمنستان: مشکل تردد کامیون های ایرانی به ایروان رفع شد 🔻نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست هیات دولت این کشور: از

به دنبال بازرسی های دولت باکو از شهروندان و خودروهای ارمنی و کامیون های ایرانی در بخشی از جاده گوریس - کاپان که تحت کنترل این کشور است، ایروان تصمیم به ایجاد جاده جایگزین گرفت.

نخست وزیر ارمنستان: مشکل تردد کامیون های ایرانی به ایروان رفع شد

🔻نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست هیات دولت این کشور: ازاین پس کامیون‌های ایرانی می‌توانند بدون پرداخت عوارض گمرکی به جمهوری‌ آذربایجان، برای سفر به این کشور از جاده جایگزین «تاتو-اغوانی» استفاده کنند.

🔻با راه اندازی جاده جدید «تاتو-اغوانی» در جنوب ارمنستان به عنوان راه جایگزین «گوریس-کاپان» در بخش تحت کنترل جمهوری آذربایجان، حمل و نقل محموله های ایرانی تسهیل شده است.

🔻به دنبال بازرسی های دولت باکو از شهروندان و خودروهای ارمنی و کامیون های ایرانی در بخشی از جاده گوریس – کاپان که تحت کنترل این کشور است، ایروان تصمیم به ایجاد جاده جایگزین گرفت.

🔻به دنبال این اقدام باکو، دولت ارمنستان تصمیم گرفت که برای شهروندان و شرکت‌های حمل و نقل جاده جایگزین ایجاد کند./ ایرنا

T.me/jjavanefarda