باید عملکرد و‌گزارش حول محور مصوبه باشد

مرند در مبارزه با موادمخدر نمونه است

دکتر رنجبر گفت وقتی شهرستانها را ارزیابی می کردیم مرند در مقابله با موادمخدر است به استاندار خواهیم رساند

هشتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر روز چهار شنبه ۱۴۰۰/۹/۳ با حضور رنجبر رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند در سالن سردار دلها در ساختمان فرمانداری در حال برگزاری است

گرشاسبی از حاضرین خواست پاسخ ها و عملکردها در راستای مصوبات باشد.

دکتر رنجبر گفت وقتی شهرستانها را ارزیابی می کردیم مرند در مقابله با موادمخدر است به استاندار خواهیم رساند

T.me/jjavanefarda