اخلال گران امنیت در تجمع کشاورزان

افرادی از بیرون خود را وارد تجمع کشاورزان کردند/ در حال حاضر هیچ تجمعی وجود ندارد

عضو هیأت‌مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان پیرامون اتفافات شب گذشته تجمع کشاورزان اظهار کرد: تجمع کشاورزان در حال جمع شدن بود که اتفاقاتی افتاد و افرادی خود را وارد تجمع کشاورزان کرده که خوشبختانه ختم به خیر شده و کسی آسیب ندید.

حسین وحیدا، عضو هیأت‌مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس پیرامون اتفافات شب گذشته تجمع کشاورزان اظهار کرد: تجمع کشاورزان در حال جمع شدن بود که اتفاقاتی افتاد و افرادی خود را وارد تجمع کشاورزان کرده که خوشبختانه ختم به خیر شده و کسی آسیب ندید.

وی تصریح کرد: هیچ درگیری بین کشا

ورزان با هیچ نیروی امنیتی نبوده و هیچ کشاورزی نیز مصدوم نشده است.

وحیدا افزود: کشاورزان مطالبات خود را طبق قولی که استاندار داده و و مصوبه‌هایی پیگیری خواهند کرد و امیدواریم با جاری شدن زاینده رود کشاورزان در مزارع خود به کشت و کار مشغول شوند.

 عضو هیأت‌مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان  بیان کرد: کشاورزان در حال حاضر هیچ تجمعی ندارند.