مدعیان انقلابیون در مرند درانتخاب فرماندار به بن بست رسیدند

♦️مدعیان چند نفره انقلابیون مرند در انتخاب فرماندار به بن بست رسیدند

سخنان( تص) ،( حص) ، (اص) بزودی انتشار خواهد یافت در این جلسه ناموفق (رن) شفاف سخن گفت

 

به گزارش #جوان_فردا به نقل خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری #اویاناق
جلسه ای مدعیان انقلابیون در غیاب ۵ عضو ستاد اصلی حجت الاسلام دکتر رئیسی در انتخاب فرماندار به بن بست رسیدند ‼️
سخنان( تص) ،( حص) ، (اص) بزودی انتشار خودهد یافت در این جلسه ناموفق (رن) شفاف سخن گفت

مشروح خبر بزودی در پایگاه رسمی خبری #اویاناق

Www.oyanahg.ir