مدعیان انقلابی در چه فکری هستند؟

اگر ۸ نفر در مرند مدعی انقلابی هستند مابقی شهروندان را باید چه نامید⁉️

ما چه کاره هستیم در فکر انتخاب فرماندار هستیم ⁉️

‍ اگر ۸ نفر در مرند مدعی انقلابی هستند مابقی شهروندان را باید چه نامید⁉️

 

به گزارش خبرنگار #جوان_فردا پیرو اتتشار خبر به بن بست رسیدن مدعیان انقلابیون در مرنددر انتخاب فرماندار مدیرمسئول پایگاه خبری #جوان_فردا شخصا بررسی این خبر را بر عهده گرفت و نتیجه بررسی را بشرح ذیل جهت استناع شهروندان انتشار داد
در جریان هفته گذشته مدعیان انقلابیون در مرند که تعدادشان بیش از ۸ نفر نیستند با تشکیل جلسه در یکی از مساجد مرند به بررسی کاندیداهای خود برای فرماندار شدن پرداختند
این جلسه در غیاب ۵ عضو اصلی ستاد حجت الاسلام دکتر رئیسی برگزار شد
(تص) در این جلسه که حکمرانی میکرد گفت ۷۰ نفر برای فرماندارشدن انتخاب کردیم که ۵ نفر آنها به مرحله آخر راه یافتند که از این ۵ نفر هیچکدام برای تصدی فرمانداری ویژه مرند ندارند و مقبول در گاه مقامات ارشداستان نیست
(تص) افزود ۱۵ جلسه برگزار کرده ایم ولی کارپیش نمیرود
(حص) گفت ما انقلابیون چرا نمیتوانیم کاری کنیم چون تعدادمان کم است .
(رن ) گفت ما چه کاره هستیم در فکر انتخاب فرماندار هستیم ⁉️
مگر استان استاندار ندارد دیگه بس کنید‼️
(اص) مهر تایید بر سخنان (رن)زد
سخنان رن و اص موجب ناراحتی تص وحص شد
در آخر تص گفت برای جلسه بعد هریک‌عضو ۱۰ نفر باخود بیاورد
حص گفت اگر حرف ما را گوش نمی دهند چرا ما میدان‌را آبپاشی میکنیم‌⁉️

این جلسه بدون نتیجه پایان یافت

#جوان_فردا
معتقد است یک‌سوال کردن از مدعیان‌انقلابیون مرند واجب به نظر میرسد
سوال اگر شما ۸ نفر انقلابی هستید دیگر شهروندان‌را با کدام مارک عزلت نشین می کنید یا همه را با مارک زدن ⬅️عدم‌التزام عملی به اسلام‌و ولایت فقیه کنار می گذارید⁉️
#جوان_فردا در ادامه ای خطاب به مدعیان انقلابی صاحب اصلی این انقلاب کل مردم ایران است لطفا کنار بکشید مردم کار و وظیفه خودرا حول محور ولایت عمل می کنند.

جهت مزید استحضار‌ باید معروض دارم این مدعیان همان مدعیان مطالبه گر خود خوانده در سه سال پیش در مرند بودند و نتوانستتد کاری پیش ببرند

T.me/jjavanefarda