نریمان با شهروندان

نریمان : در چهار گذشته در تعدیل نیرو موفق بودیم وحقوق کارکنان‌ برای سال ۱۴۰۱ تامین شده است

منطقه آزادارس سخنی برای گفتن‌دارد

دیدار دکتر حامد مرادزاده و دکتر یاسر مرادزاده و مهندس وحید پلسنگی و مهندس علی گلمحمدی و محمد ذاکری و رحیم میابی با مهندس نریمان و مهندس ایوبی

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا به نقل از پایگاه خبری #اویاناق
دیدار این بزرگان در اتاق مهندس ایوبی برگزارشد

 

مهندس نریمان با گشاده روئی از عملکرد منطقه آزاد ارس گفت الحمدالله بیش از ۹۵۵ نفر کارکنان در منطقه آزادارس مشطغول هستند که از چهار سال پیش تا به امروز افزایش نیرو نداریم علت این امر این است که قبلا جذب نیرو بیشتر شده است نریمان‌در این دیدار افزود الحمدالله مشکل مالی مانند دیگر مناطق نداریم‌وحقوق کارکنان تا آخرسال ۱۴۰۱ موجوداست

جوان فردا معتقداست اگر سعید محمد در فکر تغییر مدیرعامل منطقه آزادارس باشد باید فردی هم‌لنگه مهندس نریمان باشد یعنی چهار دوره نماینده مجلس و معان وزیر

و دیگر سوابق اجرائی داشته باشد
Www.oyanahg.ir