انتخابات دلمه ای در سال ۱۴۰۲

فلفل دلمه ای های برگشتی از روسیه درمرند به شهروندان‌رایگان پخش شد !!

گر این محصولات سالم هستند چرا توسط جهاد وکشاورزی پخش نمیشود⁉️ اگر این محصولات سالم هستند چرا رایگان پخش میشود ⁉️

فلفل و فلفل دلمه ای که رایگان پخش میشود چرا رایگان پخش میشود‼️
توسط چه کسانی و کدام شخص دستور پخش داده است⁉️

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی #جوان_فردا

محصولاتی که روسیه دیپورت کرده وعودت داده است متاسفانه در مرند بین شهروندان رایگان پخش میشود⁉️

اگر این محصولات سمی نبودند و به سلامت انسان زیان نمی رساندند چرا روسیه عودت داده است⁉️

اگر این محصولات سالم هستند چرا توسط جهاد وکشاورزی پخش نمیشود⁉️
اگر این محصولات سالم هستند چرا رایگان پخش میشود ⁉️

به نظر میرسد پخش فلفل دلمه ای توسط یارانی ستادی انتخابات ۱۳۹۸ نشان از انتخابات فلفل  دلمه ای درحوزه انتخابیه  XL خواهیم بود .

مشروح خبر بزوری در #جوان_فردا انتشار خواهد یافت

T.me/jjavanefarda