دوربیهای جدیدمرکز هسته ای کرج نصب میشود

تعویض دوربین‌های آسیب‌دیده در مرکز هسته ای کرج‌

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: گفت‌وگوهای ایران و آژانس ارتباطی به مذاکرات نداشت

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: گفت‌وگوهای ایران و آژانس ارتباطی به مذاکرات نداشت

معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی: اقدام داوطلبانه ایران در خصوص صدور مجوز تعویض دوربین‌های آسیب‌دیده نه در قالب یک توافق جدید که پس از حصول سه پیش‌شرط صورت گرفت و قرار است فردا یکشنبه ۲۸ آذرماه فرآیند بررسی‌های فنی-امنیتی دوربین‌ها توسط ایران آغاز شود
البته گفتگوهای ایران و آژانس بین مهندس اسلامی و رافائل گروسی ارتباطی به مذاکرات نداشت و به صورت عادی در قالب موضوعات جاری طرفین در حال انجام بود و لذا این ادعا که ما زیر فشار این اقدام را انجام داده‌ایم صحت ندارد/ جماران