این ماهی با پیشانی خود می‌بینید

این ماهی با پیشانی خود می‌بینید

این موجود عجیب که ماهی شیشه‌سَر (Macropinna microstoma) نام‌گذاری شده یک گونه از تیره‌ی ماهی‌های چشم‌بشکه‌ای است که تاکنون به ندرت دیده شده است./ زومیت

این ماهی با پیشانی خود می‌بینید

دانشمندان موفق به ثبت تصاویر جدیدی از یک ماهی شیشه‌سر کمیاب شده‌اند که در اعماق اقیانوس زندگی می‌کند
صد‌ها متر زیر سطح خلیج مونتری در کالیفرنیا، دانشمندان تصاویری از یک ماهی با سر حباب‌مانندِ شفاف و چشمان کروی سبز رنگی که از پشت پیشانی‌اش پیرامون را می‌بیند، ثبت کرده‌اند
این موجود عجیب که ماهی شیشه‌سَر (Macropinna microstoma) نام‌گذاری شده یک گونه از تیره‌ی ماهی‌های چشم‌بشکه‌ای است که تاکنون به ندرت دیده شده است./ زومیت