ورود ۲۰۶ به پارک جانبازان

امروز ساعت ۱۲:۱۰ به وقت محلی خودروی ۲۰۶ به علت عدم توان کنترل وسیله ی نقلیه و سرعت بیش از حد مجاز وارد پارک جانبازان شد .
خوش بختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است .photo_2016-07-02_12-36-36

photo_2016-07-02_12-36-23

photo_2016-07-02_12-36-38

photo_2016-07-02_12-36-41

photo_2016-07-02_12-36-43