آلمان مترقی

سرمایه گذاری سالانه ۲۰ میلیارد یورویی المان در زیرساخت های حمل و نقل

آلمان در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بهترین کشورها در توسعه زیرساخت‌ها مطرح بوده است. این مسئله در کاهش هزینه حمل و نقل و به تبع آن کاهش قیمت نهایی کالاهای صادراتی آلمانی تاثیر بسزایی داشته است؛ تا جایی که بسیاری از تحلیلگران، نظام کارآمد حمل و نقل این کشور را یکی از مهمترین عوامل رشد تولید و توسعه تجارت این کشور در چند دهه اخیر می‌دانند.

*سرمایه گذاری سالانه ۲۰ میلیارد یورویی المان در زیرساخت های حمل و نقل*

المان در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ به طور میانگین سالانه ۲۰میلیارد یورو در بخش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل سرمایه‌گذاری کرده است. این رقم معادل ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان و معادل ۵ درصد از بودجه دولت این کشور در سال ۲۰۲۱ است.

 کشور آلمان سالانه بخش قابل توجهی از بودجه خود را برای توسعه و بهبود این زیرساخت‌ها مصرف می‌کند. این کشور در سال ۲۰۱۹ قریب ۲۶ میلیارد یورو در زیرساخت‌های حمل و نقل خود سرمایه‌گذاری کرده است. این در حالی است که آلمان رتبه نخست شاخص زیرساخت های حمل و نقل را در میان کشورهای جهان دارد،

بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) میزان سرمایه‌گذاری آلمان در زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی در سال ۲۰۱۹ به ترتیب برابر ۱۷، ۷، ۰.۵ و ۲ میلیارد یورو بوده است.

وزارت حمل و نقل و ارتباطات متولی توسعه زیرساخت‌های آلمان: تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۰ برابر ۳۳۰۰ میلیارد یورو و بودجه دولت این کشور برابر ۴۱۳ میلیارد یورو بود. وزارت حمل و نقل و ارتباطات دیجیتال آلمان، متولی توسعه زیرساخت های حمل و نقل این کشور است که در سال ۲۰۲۰ بودجه‌ای معادل ۳۴ میلیارد یورو دریافت نموده است.

آلمان در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بهترین کشورها در توسعه زیرساخت‌ها مطرح بوده است. این مسئله در کاهش هزینه حمل و نقل و به تبع آن کاهش قیمت نهایی کالاهای صادراتی آلمانی تاثیر بسزایی داشته است؛ تا جایی که بسیاری از تحلیلگران، نظام کارآمد حمل و نقل این کشور را یکی از مهمترین عوامل رشد تولید و توسعه تجارت این کشور در چند دهه اخیر می‌دانند.

🔹منابع:
OECD (2022), Infrastructure investment (indicator)
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/government-question-time-scholz-1996248