محمد یوسفی زاده عضوانجمن تئاتر استان شد

مرند صاحب یک کرسی در انجمن تئاتر استان شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir  به نقل از  ایران تئاتر از آذربایجان شرقی، پس از برگزاری انتخابات داخلی اعضای هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی مشخص و طبق آر، اعضای هیات مدیره، اعضا به شرح زیر انتخاب شدند: بابک نهرین به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انجمن: میرعباس خلیفه لو به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل. محمد یوسفی زاده به عنوان عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره. فرناز فتح راضی به عنوان عضو هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره.  محسن عبدلی به عنوان عضو و خزانه دار هیات مدیره.

طی برگزاری انتخابات داخلی

هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی مشخص شد

هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی مشخص شد

ترکیب هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی با برگزاری انتخابات داخلی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir  به نقل از  ایران تئاتر از آذربایجان شرقی، پس از برگزاری انتخابات داخلی اعضای هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی مشخص و طبق آر، اعضای هیات مدیره، اعضا به شرح زیر انتخاب شدند:
بابک نهرین به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انجمن:
میرعباس خلیفه لو به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل.
محمد یوسفی زاده به عنوان عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره.
فرناز فتح راضی به عنوان عضو هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره.
محسن عبدلی به عنوان عضو و خزانه دار هیات مدیره.