مشکلاتی که شهر مرند از آنها رنج می برد

آموزش شهروندی نیاز جامعه امروزی شهرما  

در قدیم در مرکز شهر ما یک المان بود میدانی که پر از آب می شد و رهگذارانی که صبح زود از کنارش رد می شدند روحشان با روشنی و پاکی آب جلا داده و سبزی چمن روشن می شد در ذهنشان لااقل شادابی یک محیط ولو کوچک برای لحظاتی منعکس می شد.

‍ آموزش شهروندی نیاز جامعه امروزی شهرمانویسنده : کریم یزدانی هوجقان – دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه

یکصدو ده سال از استقرار ساختارها و نهادهای مدرن در ایران می گذرد اما به نظر می رسد بسیاری از اینها کارکرد حقیقی خود را ندارد.


شهرداری داریم اما منطق مدیریت شهری مدرن بر گردن حاکم نیست و بودجه شهرداری بجای آنکه با مالیات شهروندان تامین شود، مشکلات مالی خود را عمدتاً با به حراج گذاشتن زمین و آسمان شهر با تضییع حقوق شهروندان و پایین آوردن سطح رفاه آنان برطرف می کند. دستگاه های اداری و دیوان سالاری به ظاهر مدرن داریم اما نتیجه عملی فعالیت آنها بجای راه انداختن کار مردم بیشتر به مانع تراشی و کارشکنی برای آنها شده است. چرا وقتی نهادهای مدرن وارد جامعه می شوند بخش مهمی از کارکرد اصلی خود را از دست می دهند و تبدیل به پدیده های متفاوتی می شوند شهرداری ها خود را مالک می دانند، از این رو هر طور که خود تشخیص می دهند با آنان رفتار می کنند از سوی دیگر مردم هم هیچ دغدغه ای نسبت به تامین مالی و هزینه خدمات شهری که از آن بهره مند شوند ندارند تا وقتی فهم عمومی در جامعه ما درک نادرستی از مسائل جامعه دارد این مسائل راه حل معقول و درستی پیدا نخواهد کرد.
متاسفانه مباحث اندیشه ای در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ما جدی گرفته نمی شود و اکثر نخبگان عمده انرژی خود را برای حل مسائل فنی صرف می کنند غافل از اینکه تا گره های فکری گشوده نشود، چاره جویی های صرفاً عملی و فنی کارساز نخواهد بود.
مشکلات ساختاری با وصله و بینه کردن های صرفاً فنی برطرف نخواهد شد.
امروزه در کشور های بزرگ جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع معروف کشف این حقیقت می شود که شهروند مطلوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه می توان این ویژگی را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد.
آموزش شهروندی کلید توسعه شهری می باشد مطلوب ترین روش آموزش و تفهیم معنای عمیق شهروندی و مشارکت پذیری ، آموزش توسط متخصصان و کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری است.

لزوم احیای شورا یاری ها در شهرستان مرند

امروزه شورایاری ها برای مدیریت شهری فرصت گران بهایی در نهادینه کردن فرهنگ مشارکت با هدف استفاده از ظرفیت های محلی توان و تخصص شهروندان و ارتقای مسئولیت پذیری آنان است. شورایاری ها در سال ۱۳۷۹ وارد عرصه مدیریت شهری شد ولی متاسفانه در شهر مرند احیای این شورایاری ها مورد غفلت قرار گرفته و استفاه از قدرت و توان مردم در بهبود کیفیت زندگی شهری بی نصیب شده است.
شورایاری رسمی ترین و بزرگترین انجمن محله است. انجمن غیر دولتی ، نهادی غیر متمرکز و داوطلبانه مشارکتی و خودگردان و به صورت افتخاری فعالیت می کنند. شورا یاران امنای محلی هستند که رابط بین مردم و مسئولین شهری می باشند. هدف از تشکیل شورا یاری ها شکل گیری روابط اجتماعی ، ایجاد اعتماد، ایجاد حس شهروندی و از همه مهمتر بوجود آوردن سرمایه اجتماعی است.

مشکلاتی که شهر مرند از آنها رنج می برد:

۱-عدم مسئولیت پذیری شهروندان در مشکلات شهری
۲-تقویت واحد تخلفات ساختمانی
۳-چارت تشکیلاتی نا منظم و بکارگیری افراد غیر متخصص و غیر مسئول که هیچ گونه آموزشی در رابطه با برخورد با شهروند نداشته اند.
۴-عدم توجه به زیباسازی شهری و قطع درختان توسط افراد غیر مسئول
۵-شهر مرند با توجه به اینکه شاهراه کشورهای اروپایی و آسیای میانه است..
هیچ گونه سرویس بهداشتی در شان شهرستان مرند مشاهده نمی شود.
۶-مرند به عنوان باغ شهر در استان آذربایجان شرقی بعد از مراغه مطرح است ولی عدم توجه مسئولین زیست محیطی و شهرداری که در ساخت و سازهای غیر قانونی تجلی می یابد موجب عریان شدن و نازیبایی شهر گردیده است و گویی غبار سنگین بر شهر نقش بسته است.
۷.در قدیم در مرکز شهر ما یک المان بود میدانی که پر از آب می شد و رهگذارانی که صبح زود از کنارش رد می شدند روحشان با روشنی و پاکی آب جلا داده و سبزی چمن روشن می شد در ذهنشان لااقل شادابی یک محیط ولو کوچک برای لحظاتی منعکس می شد.
۸-بانک شهر (دکه) غصب گلوگاه یکی از پیاده رو منتهی به میدان مرند را به دست گرفته و همچنان می فشارد.

۹-ورودی شهر من پیست موتور سواری درست کردن با جایگذاری غلط مجموعه رفاهی (جگرکی ها )

T.me/jjavanefarda