تضعیف پلیس یعنی خدشه بر امنیت پایدار.

دست پلیس را نبندید ‼️

حال نظم و امنیت اجتماعی نوعا از مباحثی است که در طبقه بندی موضوعات جامعه شناختی، نقطه مقابل جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و بویژه درتعارض با مباحث تغییرات عمیق و انقلابات اجتماعی است .با توجه به اینکه مهمترین هدف متخصصان و مسوولان شهری ایجاد رفاه و آسایش شهرونداناست، به همین علت، لذا احساس امنیت از مهمترین مقولات مورد توجه متخصصان برنامه ریزی شهری و علوم اجتماعی در چند دهه گذشته بوده است. احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تاثیر خود قرار می دهد

‍ دست پلیس را نبندید ‼️

یادداشت روز

نویسنده : #رحیم_میابی
کارشناس ارشد #حقوق_عمومی

تضعیف پلیس یعنی خدشه بر امنیت پایدار.

نیروی انتظامی یعنی پلیس در خط مقدم احیاء وحفظ امنیت پایدار در داخل کشور است نباید با روشهای تبلیغاتی جناحی دست این نیروی زبده را بست .
وقتی پلیس در اولین قدم ماموریت مورد هجوم ازاذل و اوباش قرار می گیرد چه باید بکند باید دست بسته باشد ⁉️

یکی از نیازهای ضروری جامعه امنیت اجتماعی است در این مورد سازمان‌ها و دستگاه‌های زیادی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و بسیج و سربازان گمنام امام زمان عج در ایجاد آن دخیل هستند.
با توجه به وظیفه ذاتی پلیس
مقام معظم رهبری، وظیفه نیروی انتظامی را تأمین امنیت اجتماعی می‌دانند و با دسته‌بندی بیانات ایشان، سیزده وظیفه اصلی و کلیدی در این زمینه برای نیروی انتظامی تعریف شده است که از جمله آنها می‌توان به کسب اقتدار قانونی، ایجاد فضای امن اجتماعی، برنامه‌ریزی به‌روز، مبارزه با متخلف و مجرم و حفظ اعتماد و انتظارات مردم اشاره کرد.
حال برای محقق شدن این‌وظایف ذاتی، اقتدار قانونی و ذاتی پلیس را طلب می کتد حال با کدام پشتوانه ⁉️
وقتی اراذل و اوباش با قمه و شمشیر در جامعه موجب ناامنی در جامعه میشود وبا پلیس درگیر میشوند آیا پلیس باید دست روی دست بگذارد⁉️
یا به وظیفه خود یعنی حفظ امنیت جان شهروندان و امنیت جامعه و حفظ جان خود فکر کند⁉️
در روزهای اخیر کار ارزنده پلیس در گردودن اراذل و اوباش در خیابانها ومحلات مورد اعتراض همراه با کم لطفی واقع شد .
نباید گردوندن اراذل و اوباش در خیابانها ومحلات مورد کم لطفی قرار گیرد چون اراذل و اوباش در خیابانها دست به ایجاد ناامنی زده است .
ایراد کار کجاست ⁉️
ایراد کار از نقطه ای شروع میشود که ایراد گیرها صحنه های ناامنی ایجاد شده در محلات و خیابانها را نمی بینند فقط گزارشات را می خوانند .
طبق نظر جمعی از شهروندان‌ با حمایت از عملکرد پلیس با اراذل واوباش خواستار صدور احکام با محکومیتهای سنگین هستند .
وقتی چنین افراد شرور با پلیس درگیر میشوند بعداز دستگیری در اختیار دستگاه قضا قرار می گیرد و دستگاه قضا در چهارچوب قانون با اخذ ضامن یا وثیقه آزاد می کنند فردای آن روز اراذل واوباش با در دست داشتن یک زنحیر و سیگار به دماغ و با بازوهای خالکوبی شده جلو چشم فرمانده پلیس این ور و آن ور میرود و شهروندان هم براین روند نظاره می کنند پس ایراد قانون در #قانون_مجازات_اسلامی است بازدارنده گی باید از بدو دستگیری متهمان شروع شود .

حال نظم و امنیت اجتماعی نوعا از مباحثی است که در طبقه بندی موضوعات جامعه شناختی، نقطه مقابل جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و بویژه درتعارض با مباحث تغییرات عمیق و انقلابات اجتماعی است .با توجه به اینکه مهمترین هدف متخصصان و مسوولان شهری ایجاد رفاه و آسایش شهرونداناست، به همین علت، لذا احساس امنیت از مهمترین مقولات مورد توجه متخصصان برنامه ریزی شهری و علوم اجتماعی در چند دهه گذشته بوده است. احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تاثیر خود قرار می دهد
به نظر نویسنده و صاحب نظران حقوق عمومی دستگاه قضا در جراحی برداشتن غدد جرکین در جامعه نیار به قانون مجازات اسلامی قوی دارد
وقتی جراح یک غده سرطانی را تشخیص میدهد بیدرنگ در فکر حذف آن از بدن انسان است .
دستگاه قضا مسئولیت این جراحی بزرگِ حذف افراد شرور و اراذل و اوباش را جهت پایداری امنیت اجتماعی جامعه را میتواند با قانون قوی را بر عهده دارد

حال نظم و امنیت اجتماعی نوعا از مباحثی است که در طبقه بندی موضوعات جامعه شناختی، نقطه مقابل جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و بویژه درتعارض با مباحث تغییرات عمیق و انقلابات اجتماعی است .با توجه به اینکه مهمترین هدف متخصصان و مسوولان شهری ایجاد رفاه و آسایش شهرونداناست، به همین علت، لذا احساس امنیت از مهمترین مقولات مورد توجه متخصصان برنامه ریزی شهری و علوم اجتماعی در چند دهه گذشته بوده است. احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تاثیر خود قرار می دهد

❇️موسسه حقوقی ومشاوره ای #شهید_میابی در خدمت شهروندان محترم 👇
T.me/miyabi