زنگ انتخابات زود هنگام بصدا درآمد

پاشائی با زیر سوال بردن شورای اسلامی شهر مرند زنگ انتخابات را زود هنگام بصدا در آورد‼️

پاشائی با فرار از خبرنگاران مستقل مجوزدار شورای اسلامی را تشویق به پاسخگوئی می کند با شنیدن این جملات ضرب المثل ” رطب خورده، منع رطب کی کند “‼️‼️‼️یادم افتاد در حالیکه شورای اسلامی شهر مرند و دیگر شورای های شهرستان‌ مرند تعامل خوب با خبرگزاری های رسمی و با فعالین فضای مجازی دارند.

پاشائی با زیر سوال بردن شورای اسلامی شهر مرند زنگ انتخابات را زود هنگام بصدا در آورد‼️

پاشائی در نشست خود با جمعی از فعالین مجازی که بدون حضور خبرنگاران مستقل مجوز دار برگزارشد
از حاضرین خواست‌ شورا را زیر سوال ببرند‼️

♦️نظریه #جوان_فردا


پاشائی با فرار از خبرنگاران مستقل مجوزدار شورای اسلامی را تشویق به پاسخگوئی می کند

با شنیدن این جملات ضرب المثل ” رطب خورده، منع رطب کی کند “‼️‼️‼️یادم افتاد

در حالیکه شورای اسلامی شهر مرند و دیگر شورای های شهرستان‌ مرند تعامل خوب با خبرگزاری های رسمی و با فعالین فضای مجازی دارند.

فیلم‌ارسالی از یکی از اعضای شورای اسلامی

T.me/jjavanefarda

T.me/jjavanefarda