شوی سوارکاری کشوری در مرند

فستیوال سوارکاری کشوری در مرتد

به گزارش #جوان فردا  فستیوال سوارکاری کشوری در مرند با حضور سواراکاران از استاتهای کردستان واصفهان‌وکرمانشاه و آذربایجان شرقی و غربی و زنجان‌و قزوین در تاریخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۱ با قرائت قرآن  برگزارشد 

به گزارش #جوان فردا  فستیوال سوارکاری کشوری در مرند با حضور سواراکاران از استاتهای کردستان واصفهان‌وکرمانشاه و آذربایجان شرقی و غربی و زنجان‌و قزوین در تاریخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۱ با قرائت قرآن  برگزارشد

 

در این دیدار عباسی فرماندارمرند و کوهکمری معاون فرماندار  و اعضای شورایدشهرمرند حضور داشتند