تجلیل از خبرنگار نوجوان خبرگزاری #جوان_فرداتجلیل از خبرنگار نوجوان خبرگزاری #جوان_فردا

تجلیل از خبرنگار نوجوان خبرگزاری #جوان_فردا

علی اکبر آسوده خیال بعداز تجلیل با کسب اجازه از معاون استاندار و فرماندار مرند گفت امروز افتخار می کنم در این سن‌کوچک در جمع خبرنگاران‌کار بلد هستم

تجلیل از خبرنگار نوجوان خبرگزاری #جوان_فردا

به گزارش #جوان_فردا
علی اکبر آسوده خیال خبرنگار نوجوان خبرگزاری #جوان_فردا در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار مورد تجلیل مقامات ارشد شهرستان مرند قرار گرفت

علی اکبر آسوده خیال بعداز تجلیل با کسب اجازه از معاون استاندار و فرماندار مرند گفت امروز افتخار می کنم در این سن‌کوچک در جمع خبرنگاران‌کار بلد هستم
وی از مقامات شهرستان مرند بخصوص از دکتر عباسی از بابت حمایت از خبرنگاران‌تشکر کرد