دیدار شورای سیاستگزاری جوان فردا با امام جمعه مرند

دیدارسیاستگزاری جوان فردا با امام جمعه مرند شورای

دیدار جمعی از اعضای شورای سیاستگذلری خبرگزاری جوان فردا  javanefarda.ir با حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی نعمت زاده  امام جمعه مرند   این دیدار بمناسبت هفته خبرنگار و فرارسیدن هفته دولت  انجام گرفت میابی در ابن دیدار اهداف شورای سیاست گزاری خبرگزاری جوان فردا   چنین توصیف کرد اولا رسانه جوان فردا بعنوان سرباز […]

دیدار جمعی از اعضای شورای سیاستگذلری خبرگزاری جوان فردا  javanefarda.ir با حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی نعمت زاده  امام جمعه مرند

 

این دیدار بمناسبت هفته خبرنگار و فرارسیدن هفته دولت  انجام گرفت

میابی در ابن دیدار اهداف شورای سیاست گزاری خبرگزاری جوان فردا   چنین توصیف کرد

اولا رسانه جوان فردا بعنوان سرباز فرهنگی در زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی است

ثانیا مقابله با آسیبهای با اجتماعی یکی از برنامه های این‌رسانه است

و خط قرمز این رسانه منافع شهرستان مرند است

خانم مساوات و دکتر شریفی و برنده نقطه نظرات خودرا در مورد مسائل اجتماعی واقتصادی را بیان‌داشتند

بای

.حقایق و واقعیته

امام جمعه مرند در این دیدار ضمن رهنمودهای اخلاق رسانه ای گفت اخلاق در هرحرفه حرف اول را میزند ضمن رعایت اخلاق  ،باید خبرنگاران حقایق و واقعیتها را بگویند و بنویسندو مطالبه گری کنن