سردخانه ۱۰ تنی زیر صفر و بالای صفراتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان مرند افتتاح شد

سردخانه با اعتباری بالغ بر 300میلیون تومان تکمیل و به منظور نگهداری محصولات کشاورزی واقلام تنظیم بازار (گوشت قرمز ومرغ منجمد ) احداث وبه بهره برداری رسید

به گزارش‌خبرنگار جوان فردا

همزمان با گرامیداشت هفته دولت در پنجمین روز سردخانه ۱۰ تنی زیر صفر و بالای صفراتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان مرند افتتاح شد
.این مداسم باوحضور  معاون استانداروفرماندار شهرستان ویژه مرند –معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی-رئیس اداره تعاون روستایی –مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی واعضای شورای اداری شهرستان مرند افتتاح شد.

این سردخانه با اعتباری بالغ بر ۳۰۰میلیون تومان تکمیل و به منظور نگهداری محصولات کشاورزی واقلام تنظیم بازار (گوشت قرمز ومرغ منجمد ) احداث وبه بهره برداری رسید