مرکز رشد وفناوری در مرند

افتتاح مرکز رشد وفناوری در شهرستان مرند

مراکز رشد واحد‌های فناور شهرستان بستری مهم و پایه‌ای را برای آغاز حرکت در راستای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.

مرکز رشد واحد های فناور شهرستان مرند بصورت ویدئو کنفرانس توسط سرونا ستاری معاون علمی رئیس جمهورافتتاح وموردوبهره برداری قرار گرفت.

 

به گزارش خبرنگار جوان فردا

معاون استاندارو فرماندارسهرستان ویژه مرند در آیین مرکز رشد واحد‌های فناور گفت: باید از ظرفیت دانشگاه و فناوران استفاده شود تا ضمن تقویت جایگاه دانشگاه‌ها در شهرستان مرند از توانمندی آن‌ها در راستای کمک به حل مسائل جامعه استفاده شود.

دکتر عباسی درادامه افزود : با حجم قابل توجه دانشجویان ودانش‌آموختگان مستعدی که در سطح شهرستان  داریم، باید از نظر کمّی و کیفی حرکت در مسیر تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کنیم و این مسئله مورد تأکید و توجه مقام معظم رهبری نیز بوده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان عنوان کرد: مراکز رشد واحد‌های فناور شهرستان بستری مهم و پایه‌ای را برای آغاز حرکت در راستای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.