جوانان خلاق مرند در راه توسعه مرند پا به میدان گذاشتند

خانه خلاق و نوآوری ماندگار شهرستان مرند افتتاح شد

دکتر صالحی در خصوص اهداف خانه خلاق و نوآوری ماندگار ضمن اشاره به توسعه صنایع دستی و فرهنگی منطقه و ارتقای منابع انسانی خلاق و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی، به شناسایی نظام مسائل منطقه با رویکرد اقتصاد خلاق و قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زیرساختهای اقتصاد فرهنگ پرداخت.

‍ خانه خلاق و نوآوری ماندگار مرند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار جوان فردا

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در سفر به استان آذربایجان شرقی، خانه خلاق و نوآوری ماندگار را به صورت برخط را افتتاح نمود و ضمن اشاره به نقش خانه های خلاق در پیشرفت و توسعه زیست بوم خلاق، عنوان نمود که ایجاد خانه خلاق ماندگار مرند بدون حمایت دولتی، مایه خیر و برکت برای جوانان و قطعا کاری ماندگار خواهد بود.

دکتر صالحی مدیر خانه خلاق و نوآوری ماندگار در این آئین که با حضور جناب دکتر عباسی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مرند و چندین تن از مسئولین و اندیشمندان در شهرستان مرند اظهار داشتند که رویکرد ایجاد خانه های خلاق را توسعه کسب و کارهای نوآور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و فناوری‌های نرم بیان نمود .
مدیر وموسس خانه خلاق مرند در قسمتی دیگر بیان داشتند که رویکرد این خانه خلاق، شناسایی ایده ها، ارتقای منابع انسانی و صنایع خلاق و ایجاد ثروت در منطقه و شهرستان مرند است.
دکتر صالحی در خصوص اهداف خانه خلاق و نوآوری ماندگار ضمن اشاره به توسعه صنایع دستی و فرهنگی منطقه و ارتقای منابع انسانی خلاق و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی، به شناسایی نظام مسائل منطقه با رویکرد اقتصاد خلاق و قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زیرساختهای اقتصاد فرهنگ پرداخت.
وی در خاتمه ضمن تشکر از دکتر ستاری و هیئت همراه عنوان نمود که تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و شکوفایی ظرفیت‌های شهرهای کوچک با حمایت‌های معاونت علمی و مسئولین شهرستان مرند محقق خواهد شد.

در این جلسه دکتر عباسی معاون استاندار و فرماندارشهرستان ویژه مرند با دستور دکتر ستاری، از نشان خانه خلاق و نوآوری ماندگار رونمایی کرده و ضمن اعلام حمایت از جوانان در عرصه علم و فناوری، به لزوم مقابله با مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی با استفاده از ایده های نو و خلاقانه پرداخت و افزود ایجاد خانه های خلاق برای شناسایی و کشف استعداد و ارتباط دهی جوانان با دانشگاه تولید و صنعت، خود یک ایده خلاقانه به شمار می‌رود.
وی در خصوص اهمیت ایجاد خانه خلاق و نوآوری در شهرستان مرند گفت این مجموعه می‌تواند با کشف استعدادها و ظرفیت ها، عصر جدیدی در شهرستان مرند در همه زمینه ها باشد.
در ادامه ی برنامه، تیم های نوآور و خلاق شهرستان مرند اقدام به تشریح فعالیت‌های خود کردند . ۱۵ شهریورماه