عضو ماجراجوی شورا دست به ماجراجوئی کرد

صیاد جباری: چرا میابی مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا را جهت تهیه گزارش دعوت کرده اید ؟

لازم بتوضیح است میابی در تاریخ ۲۴مهر۱۴۰۱راس ساعت ۷:۵۶ً با مهندس اسدی تماس گرفت و گفت جهت جلوگیری از ماجراحوئی  عضو شورا لازم نیست مرا دعوت کنید خبرنگاران پایگاه خبری جوان فردا برحسب وظیفه ذاتی رسانه ای جهت پوشش خبری آماده گی دارد بدون دعوت در تمام مراسمات و از پروژه ها گزارش تهیه کند  میابی افزود من راضی نیستم سرپرست شهرداری ویا دیگر مسئولین شهرداری در مورد دعوت از میابی یا خبرنگاران #جوان_فردا جهت تهیه گزارش مورد بازخواست از طرف شورا شود 

در جلسه شورای اسلامی مرند در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ چه گذشت ⁉️


به گزارش خبرنگار #جوان_فردا از عمارتخانه شورای اسلامی مرند
جلسه شورای اسلامی مرندبا حضور ۷ عضو به ریاست مهدی علیپور برگزارشد
در این جلسه بجای بحث در مورد انتخاب شهردار که طبق دستور دکتر جمالی نژاد باید در ۷ روز آینده یعنی تا ۳۱ مهرانتخاب کنند متاسفانه صیاد جباری از اسدی سرپرست شهرداری در مورد چگونگی وچرائی دعوت ازمیابی مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا سوال کرد.
صیادی جباری قبل وبعد از پاسخ اسدی به سوال جباری درمورد چرائی دعوت از میابی جهت تهیه گزارش از نمایشگاه در تبریز و از حضور دکتر جمالی نژاد و مهندس موحدنیاو دکتر عباسی در بازدید پروژه ها ، صیاد جباری با الفاظی در شان خود خواست باتحقیر میابی ماجراجوئی کند که به عللی این ماجراجوئی به تحقیر خودشان انجامید
❌در مورد این خبرطبق قانون مطبوعات حق پاسخگوئی به رئیس شورامحفوظ است

 

لازم بتوضیح است میابی در تاریخ ۲۴مهر۱۴۰۱راس ساعت ۷:۵۶ً با مهندس اسدی تماس گرفت و گفت جهت جلوگیری از ماجراحوئی  عضو شورا لازم نیست مرا دعوت کنید خبرنگاران پایگاه خبری جوان فردا برحسب وظیفه ذاتی رسانه ای جهت پوشش خبری آماده گی دارد بدون دعوت در تمام مراسمات و از پروژه ها گزارش تهیه کند

میابی افزود من راضی نیستم سرپرست شهرداری ویا دیگر مسئولین شهرداری در مورد دعوت از میابی یا خبرنگاران #جوان_فردا جهت تهیه گزارش مورد بازخواست از طرف شورا شود

♦️انتشار در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱
#جوان_فردا  در واتساپ👇

در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa
در تلگرام👇
T.me/jjavanefarda
در اینستا👇
Instagram.com/didebanmarand

در ایتا👇
Eitaa.com/javanefarda
درسروش 👇
splus.ir/javanefarda