عفو قاتل توسط اولیام مقتول در مرند

احدی : مرند شهر مهربانی هاست باید فرهنگ گذشت و عفو و بخشش ترویج شود

احدی در این دیدار خبر از عفو یک فاتل توسط اولیای مقتول داد و گفت باید مرند را از نظر فرهنگ بسوی مرند عاطفه ها ،بسوی مرند عاری از خشونت و مرند مهربانیها سوق داد

نشست جمعی از اصحاب رسانه رسمی با رئیس دادگستری مرند


موضوع : ترویج فرهنگ‌عفو و بخشش و گذشت
احدی در این دیدار خبر از عفو یک فاتل توسط اولیای مقتول داد و گفت باید مرند را از نظر فرهنگ بسوی مرند عاطفه ها ،بسوی مرند عاری از خشونت و مرند مهربانیها سوق داد
احدی افزود نقش رسانه ها در امر ترویج عفو بخشش مهم است
امروز شاهدیم‌که با تلاش امام جمعه یامچی و مجموعه دستگاه قضای شهرستان مرند بخصوص رئیس دادگستری ودادستان مرند و ریش سفیدان و معتمدین بخش یامچی شاهد این هستیم که چراغ عفو و بخشش در شهرستان مرند همچنان روشن است

رئیس دادگستری مرند در مورد پرونده ۵عضو آدم ربائی گفت باید از تلاش دادستان مرند تشکر کنم که در جلسه محاکمه آدم ربایان حضور داشته و پیش بینی میشود پرونده حول محور قانون در حال رسیدگی است قطعا نتیجه به سمع شهروندان‌توسط رسانه های رسمی خواهیم رساند