دکتر ساجدی نژاد معاون سیاسی وامنیتی و اجتماعی فرماندار خوی شد.

ساجدی نژادمعاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی منصوب شد .

جناب آقای دکتر سیدجواد ساجدی نژاد سلام‌علیکم احتراماً نظر به انتصاب بجا و شایسته‌ی جنابعالی به سمت معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان خوی راصمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم وبرایتان درجایگاه جدید عزت، سربلندی وتوفیق روزافزون درراستای خدمت به مردم شریف شهرستان خوی را آرزومندم. قطعا تجربه و پشتوانه حضرتعالی واشراف کامل به مسائل […]

جناب آقای دکتر سیدجواد ساجدی نژاد

سلام‌علیکم

احتراماً نظر به انتصاب بجا و شایسته‌ی جنابعالی به سمت معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان خوی راصمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم وبرایتان درجایگاه جدید عزت، سربلندی وتوفیق روزافزون درراستای خدمت به مردم شریف شهرستان خوی را آرزومندم.
قطعا تجربه و پشتوانه حضرتعالی واشراف کامل به مسائل و مشکلات شهرستان خوی می‌تواند راهگشای مسائل ومشکلات شهرستان باشد انشالله دراین پست توفیق بیشتری برای آحاد مردم شریف وآگاه خوی رابه دست آوریدوهمواره بدرخشید.

♦️ بخشی
♦️ابوالقاسمی
♦️ فراز
♦️پورخلیل
♦️یقینی راد
♦️دکتررضائی
♦️اقراری یام
♦️حسن زاده
♦️ اباذری
♦️ روحانی
♦️مهندس میابی
♦️ ذاکری
♦️ستاروند
♦️علی همتی
♦️امجدی
♦️ پناهی
♦️رجبی
♦️ خلیلی
♦️نقیبی
♦️برنده
♦️خانم مساوات
♦️اکبری
♦️پلسنگی
♦️طهمورثی
♦️سلوکی
♦️شریفی
♦️حسن آخوندی
♦️ گلمحمدی
♦️ طهماسبپور
♦️موسی احمدی
♦️اسدزاده
♦️رهگذر
♦️طهماسبپور
♦️استادی
♦️ بوستانی
♦️ الحسینی
♦️ایوبی
♦️موسسه صنایع دستی تیراژه
♦️نشریه گوزل وطن
♦️پایگاه خبری اویاناق
♦️نشریه رهگشا
♦️محمد نیا
♦️پایگاه خبری جوان فردا
♦️موسسه حقوقی میابی