ارادت به شهدا از حرف تا عمل!

ارادت خاص شورا و شهردار و نماینده مجلس به مقام شامخ شهدا از حرف تا عمل ‼️

سال است که سقف مزار شهدا براثر بارش برف سنگین در سال ۱۳۹۵ تهریب شد بعداز آن حادثه هرسال در لایحه بودجه شهرداری با تصویب اعتبار لازم توسط شورای دور پنجم و ششم اختصاص یافت ولی متاسفانه در این ۷ سال هیچ ریالی به ساماندهی سقف مزار شهدا هزینه نشده که هیچ واز سرنوشت این اعتبار تخصیص یافته هم خبری نیست

❤️ارادت خاص شورا و شهردار و نماینده مجلس به مقام شامخ شهدا از حرف تا عمل ‼️

به گزارش #جوان_فردا
۷ سال است که سقف مزار شهدا براثر بارش برف سنگین در سال ۱۳۹۵ تهریب شد بعداز آن حادثه هرسال در لایحه بودجه شهرداری با تصویب اعتبار لازم توسط شورای دور پنجم و ششم اختصاص یافت ولی متاسفانه در این ۷ سال هیچ ریالی به ساماندهی سقف مزار شهدا هزینه نشده که هیچ واز سرنوشت این اعتبار تخصیص یافته هم خبری نیست ‼️
یعنی اگر هرسال ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تخصیص داده شده بود دراین ۷ سال جمعا میشد سه میلیاردو پانصدمیلیون تومان .
وهرسال در یوم الله های مختلف شاهد عطر افشانی و گلباران مزار شهرا هستیم . اگر در این ۷ سال فقط بهای ریالی گل ها و گلاب های مصرف سده در یوم الله ها را جمع می کردند امروز شاهد گلایه های خانواده شهدا نبودیم.
♦️ پیشنهاد #جوان_فردا
ا) شورا و شهردار اجازه دهند با تشکیل هیات امنای مزار شهدا از خانواده شهدا جهت اخذ مبالغی اقدام با ساماندهی سقف مزار شهدا گردد
۲)یا با یشنهاد شهردار وبا تصویب شورا مانند ترمینال شمالی اقدام به تخریب سقف مابقی مزار شهدا کنند
۳) امام جمعه و مقام عالی دولت درشهرستان مرند و شورا ،نماینده مجلس را جهت اخذ توضیحات در چگونگی هزینه کرد مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان در سال ۱۴۰۱ که در اختیار نماینده جهت هزینه کرد در شهرستان در امور فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است به شورا دعوت کنند
در مورد بند ۳ اگر این مبلغ در اختیار نماینده مجلس گذاشته نشده است نماینده مجلس میتواند با صدور اطلاعیه این‌ادعای #جوان_فردا را تکذیب کنند