شروع عدالت فرهنگی در استان آذربایجانشرقی

برگزاری مراسم اختتامیه سی وچهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور در مرند

دکتر نظری مدیر کل تئاتر کشور با شرکت در مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور در مرند گفت در ترویج عدالت فرهنگی با برگزاری جشنواره های کشوری در شهرستانها جدی هستیم هرشهرستانی خواهان برگزاری جشنواره های کشوری جهت اجرا در شهرستان خود هستند ما آماده گی داریم تا در اجرای جشنواره ها در شهرستانهای مختلف کشور تعامل داشته باشیم .

شروع مراسم اختتامیه سی وچهارمین جشنواره تئاتر استانی کشور با حضور مقامات هنری کشوری واستانی ودکتر نظری و دکتر ناظمی با مجری گری مجتبی اکبری

به گزارش #جوان_فردا
سعید سلطانپور رئیس اداره فرهنگ‌و ارشاد اسلامی مرند ضمن خوشآمدگوئی از حمایت معاون‌استاندار و فرماندار مرند تشکر کرد وافزود مرند شهر زیبائیها و و شهر باغ هنرهاست

شروع سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور با پخش کلیپ خاص با تصویر سعید شیرمحمدی

شهرام‌خدائی : مرند شهر باغ است باغبان نباید درختی که کم ثمر میدهد قطع کرد
مرند دارای پتانسیل های بالقوه دارد که باید به بالفعل تبدیل شود

دکتر ناظمی:عدالت فرهنگی را با برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی وهنری کشوری در شهرستانها را شروع کرده ایم

به گزارش #جوان_فردا


دکتر ابوالقاسم ناظمی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجانشرقی در مراسم اختتامیه سی وچهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور گفت مرند در برگزاری این جشنواره سنگ تمام گذاشت وی از معاون استاندار و فرماندار مرند تشکر کرد وگفت مرند اولین شهرستان است که در پذیرائی شرکت کنندگان در جشنواره و داورین و دبیر و دیگر مسئولین جشنواره را بصورت بیتوته میزبان بود دیگر شهرستان ها این الگو در راستای اجرای عدالت فرهنگی قرار دهند

دکتر ناظمی ضمن تشکر از دکتر نظری مدیر کل هنری وزارت ارشاد تشکر کرد و گفت دکتر نظری از اجرای عدالت فرهنگی استقبال کردند و تمام امکانات انتقال یافته از تهران به مرند را در راستای اجرای جشنواره های دیگر جهت تجهیز سالن ها بر مرند اهدا کردند

دکتر نظری در مراسم اختتامیه سی وچهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور از مسئولین شهرستان مرند تشکر کرد و گفت اولین جشنواره ای که با پذیرائی کامل از شرکت کنندگان انجام گرفته شهرستان مرند است

به گزارش #جوان_فردا
دکتر نظری مدیر کل تئاتر کشور با شرکت در مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور در مرند گفت در ترویج عدالت فرهنگی با برگزاری جشنواره های کشوری در شهرستانها جدی هستیم هرشهرستانی خواهان برگزاری جشنواره های کشوری جهت اجرا در شهرستان خود هستند ما آماده گی داریم تا در اجرای جشنواره ها در شهرستانهای مختلف کشور تعامل داشته باشیم .