آیا خانم پاشائی به مناظره می آید ؟

وفائی ،پاشائی را‌ به مناظره دعوت کرد.

مجموع مناظره های پیشوایان ما دریک کتاب (احتجاج) طبرسی گرد آمده است حاکی از فضای باز ،برای بیان ولقعیتها و حقایق بود

‍ ♦️وفائی ،پاشائی را‌ به مناظره دعوت کرد.

به گزارش #جوان_فردا  javanefarda.ir

محمدرضا وفائی دبیر سابق حزب موتلفه شاخه مرند خانم معصومه پاشائی را بمناسبت روز محلس به مناظره دعوت کرد

در اوج درخشندگی آفتاب اسلام ، که همه نقاط متمدن را تحت پوشش داشت؛و اولین و آخرین سخن از آنِ حاکمان اسلامی بود مع الوصف بازار مناظره آنچنان داغ و فضای مناظره آنچتان وسیع و گستره بود این مناظرات در راستای بیان حقایق و واقعیتهای و نشان از آزادی بیان بود
مجموع مناظره های پیشوایان ما دریک کتاب (احتجاج) طبرسی گرد آمده است حاکی از فضای باز ،برای بیان ولقعیتها و حقایق بود
محمد رضا وفائی به #جوان_فردا باید خانم پاشائی نماینده مجلس به رسانه ها پاسخگو باشند ولی متاسفانه نماینده حوزه انتخابیه مرند و جلفا در مدت سه سال گذشته از خبرنگاران‌که بعنوان زبان گویای مردم و مسّولین هستند دور مانده است هرچند خبرگزاری های استانی و شهرستانی برای نشست خبری دعوت نموده بودند.
اینجانب با توجه به تواریخ مناظرات در اسلام و‌ادیان‌الهی جهت شفاف سازی عملکرد خانم پاشائی و امورات جاری در مجلس و سطح کشور بعنوان یک شهروند و فعال سیاسی خانم معصومه پاشائی بهرام را از طریق رسانه ها به مناظره حضوری با حضور شهروندان دلسوز مرند و جلفا دعوت می کنم

♦️#جوان_فردا را در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa