از رفتن داشته هایت یکی پس از دیگری از مرند ناراحتی⁉️

نامه ای به مرند ‼️

از احوال زنان صبح خیزی که برای کارکردن راهی شهرستانهای دیگر هستند می نالی⁉️ از تخریب شخصیتهای دلسوز توسط خائنین و اخاذان ریالی می نالی ⁉️

♦️نامه ای به مرند ‼️

اشکال نداره،زمین خوردی⁉️فدا سرت دوباره از نو شروع میکنی.مگه بار اولته⁉️

مگه اولین بارته زمین میخوری یا زمین میزننت⁉️
مگه اولین باره وقتی شکست میخوری دورت خلوت میشه⁉️
مگه اولین باره تنهات گذاشتن⁉️
از رفتن داشته هایت یکی پس از دیگری از مرند ناراحتی⁉️
از نامردان جیره خوار می نالی⁉️
از هورهور مذهبان انتخاباتی می نالی ⁉️
از بیکاری جوانانت می نالی⁉️
از احوال زنان صبح خیزی که برای کارکردن راهی شهرستانهای دیگر هستند می نالی⁉️
از تخریب شخصیتهای دلسوز توسط خائنین و اخاذان ریالی می نالی ⁉️

غصه چیو میخوری⁉️
❌مگر نمی دانی چوب خدا صدا ندارد⁉️

تو همیشه خدا و خودت را داشتی.
همیشه متکی به خدا و خودت بودی.
پس نترس و ادامه بده.
نترس از نو شروع کن.
نترس و فقط به مسیرت فکر کن.
هیچ اشکالی هم نداره که وسط راه خسته بشی و یکم به خودت زمان بدی.
ولی اجازه نده این خستگی تورو از مسیرت دور کنه.
قوی تر از قبل شروع کن.
میدونم که میتونی.

✍ رحیم میابی

♦️انتشاردرتاریخ ۹ آذر ۱۴۰۱

♦️اخبار را در #جوان_فردا 👇
♦️در تلگرام👇
T.me/jjavanefarda
♦️در ایتا👇
Eitaa.com/javanefarda
درسروش 👇
splus.ir/javanefarda
♦️در گپ 👇
https://gap.im/javanefarda
♦️در بله 👇گوزل وطن را پیگیر باشید 👇👇

https://ble.ir/gozalvatan

♦️ در آیگپ گوزل وطن را پیگیر باشید 👇
https://iGap.net/join/MyQtpwavNADiqyrZaVPlkxETW

 

 

♦️#جوان_فردا را در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa