خانم پاشائی پاسخگو نیست !

سخن شهروند خطاب به نماینده مجلس به مناسبت روز مجلس

خانم نماینده :حیف پولی که برای کپی کردن مدارک و مستندات کردم حیف زمانی که برای تهیه آن پرونده چند ۱۰ صفحه ای برای رویت شما صرف کردم صد حیف. حالا فهمیدم کوچ معکوس حمایت از تولید شعاری بیش نیست مگه نه⁉️

سخن شهروند خطاب به نماینده مجلس به مناسبت روز مجلس


خانم نماینده،ما هم پارسال با یک طومار آمدیم دفترتان با مستندات و مدارک داخل پرونده،گفتند زنگ میزنیم نزدند،رفتم دنبال جواب فردی دکتر صدا می‌زدند به من گفت میخواهی برق و گاز دولتی بکشی و بشینی ویلایت قلیان بکشی؟من گفتم پاشو از پشت میز بیا ببرم نشان دهم چه کارهایی که نکردیم و متاسفانه با بی ادبی از دفترتان راهی مان کردند‼️ کاش کاش کاش لااقل زنگ می‌زدند کاش به اندازه جلفا که اکثر گزارشاتتان از آن منطقه است کاش به منطقه ما هم میامدید فقط می‌میامدید ولی هیچ کاری هم نمی‌کردید.
خانم نماینده :حیف پولی که برای کپی کردن مدارک و مستندات کردم حیف زمانی که برای تهیه آن پرونده چند ۱۰ صفحه ای برای رویت شما صرف کردم صد حیف.

حالا فهمیدم کوچ معکوس حمایت از تولید شعاری بیش نیست مگه نه⁉️

نویسنده : ا_ب

♦️#جوان_فردا را در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa