چه کسی زمینهای عالم‌آرا را می خرد و چه کسی تغییر کاربری می دهد ⁉️

آیا خانم پاشائی به این سوال پاسخ میدهد؟

آیا خانم پاشائی هم مانند فرماندار مرنددر مورد عالم آرا در خواست تخقیق و تفحص می کند

❌کچی قالایب جان هاینا قصاب قویوخا آختاریر ‼️

خانم پاشائی پاسخ دهد
♦️چه کسی زمینهای عالم‌آرا را می خرد و چه کسی تغییر کاربری می دهد ⁉️

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری #جوان_فردا
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با پا توجه به مطالبه گری امام جمعه و هیات مدیره جدید شرکت توسعه و عمران مرند که ۳۳٪کارخانه عالم آرا را سهامدار است متاسفانه از این ۳۳ درصد فقط طبق شنیده ها ۸ درصد باقی مانده است با پیگیریهای معاون استاندار و فرماندار مرند با به همراه آوردن خانم پاشائی بخاطر حساسیت موضوع وارد مرند شدند اعضای کمیسیون مجلس با حضور در مرند در سالن کارخانه عالم آرا باحضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده و دکتر عباسی و مدیر عامل از اعضای شرکت سهامدار توسعه و عمران مرند تشکیل جلسه داد
نعمت زاده بطور شفاف موضوع را مطرح و از حقوق شهروندان مرند دفاع و‌مطالبه گری خوررا ادامه داد
پاشائی گفت اینجا داریم تغییر کاربری می دهیم تا یک شرکت داروسازی احداث شود
پاشائی با اعتراض شدید هیات مدیره جدید شرکت توسعه و عمران مرند مواجه شد
مشروح خبر بزودی

♦️آیا خانم پاشائی هم مانند فرماندار مرنددر مورد عالم آرا در خواست تخقیق و تفحص می کند‼️⁉️
دکتر داود عباسی معاون استاندار با توجه به مطالبه گری شفاف امام جمعه و اعتراض هیئت مدیره جدید شرکت توسعه و عمران مرند سهامدار اصلی شرکت عالم آراء که دارای ۳۳درصد این‌شرکت بودند به علل ناکارآمدی هیات مدیره عالم آرا سهام این شرکت به ۸ درصد تقلیل یافته ‼️،در برنامه بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به همراه داشتن خانم پاشائی از کارخانه عالم آرا در روز جمعه ؛عباسی خواهان تحقیق و تفحص از این شرکت شدند این درخواست فرماندار مرند، حمایت قاطع امام جمعه و هیات مدیره را همراه داشت فرماندار مرند تاکیداًضمن دفاع از حقوق به حق ۴۰۰۰ نفری مردم مرند در قالب شرکت توسعه و عمران مرند کتبا از عملکردهای غیر معقول و فروش اموال منقول و غیر منقول اعتراض خود را اعلام داشتند و تقاضای تحقیق و تفحض و رسیدگی را داشتند.