تغییر ترمینال به یک میدان ورزشی معقول است ؟

شورای اسلامی شهرمرند ردیف ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰تومان را شفاف سازی کند

ترمینال شمال شهرمرند با توجه باینکه شهرمرند با معضل ترافیک مواجه است و با توجه به توسعه شهر باید ترمینال های مسافربری بین شهری و روستائی به خارج از شهر انتقال دهند ولی متاسفانه ترمینال شمال مرند بدون تغییر کاربری و بدون ردیف اعتباری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به یک میدان کوچک ورزشی تغییر دادند

شورای اسلامی شهرمرند ردیف هزینه کرد ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل یک میلیادوهفتصدمیلیون‌تومان در ترمینال شمال مرند را که به یک میدان‌کوچک تغییر دادند را درلایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص فرمایندوشفاف سازی کنند

.

به گزارش #جوان_فردا ترمینال شمال شهرمرند با توجه باینکه شهرمرند با معضل ترافیک مواجه است و با توجه به توسعه شهر باید ترمینال های مسافربری بین شهری و روستائی به خارج از شهر انتقال دهند ولی متاسفانه ترمینال شمال مرند بدون تغییر کاربری و بدون ردیف اعتباری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به یک میدان کوچک ورزشی تغییر دادند

حال برای تنویر افکار عموم از شورای اسلامی مرند میخواهیم اولا چگونگی تغییر کاربری ترمینال و ثانیاًردیف هزینه کرد مبلغ یک میلیارد وهفتصدمیلیون تومان را مشخص وشفاف سازی فرمایند