چرا چنین شد؟ ۵ عضو دست به بالای شورا دست به بالا ماندند!!

شورا اسلامی مرنددر آزمون سخت‼️

پیشنهاد #جوان_فردا به اعضای شورا این است معتقد به دموکراسی دینی بوده از حق مردم و شهروند وشهردار منتخب شده از طرف ۵ عضو و از جایگاه شورا در چهار چوب قانون دفاع کنند

شورا اسلامی مرنددر آزمون سخت‼️

اگر شایعات شنیده در مورد شهردار منتخب مرندتوسط شورای اسلامی شهر مرند درست باشد ۵ عضو شورا چگونه از رای خود دفاع خواهند کرد⁉️وبه سوالات ایجاد شده در اذهان عموم چه پاسخ خواهند داشت ⁉️

آیا با پافشاری به رای خود در مورد شهردار منتخب خود اذهان عموم را اقناع خواهند کرد ⁉️

حال باید منتظر تصمیم ۵ عضو دست به بالای شورا باشیم ⁉️

پیشنهاد #جوان_فردا به اعضای شورا این است معتقد به دموکراسی دینی بوده از حق مردم و شهروند وشهردار منتخب شده از طرف ۵ عضو و از جایگاه شورا در چهار چوب قانون دفاع کنند

♦️حال این گوی این میدان‼️

#جوان_فردا  در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa

♦️ #جوان_فردا  در روبیکا👇
https://rubika.ir/joing/DFCHGBBB0YKVDAKNUGSKRWPUJSYSFWVH

♦️ #جوان_فردا  در ایتا
@javanefarda

#جوان_فردا  در واتساپ👇

https://chat.whatsapp.com/HIAKcaD3BLt4IAysa1NwqQ

♦️ #جوان_فردا  در تلگرام👇👇
@jjavanefarda