پرچم ایران توسط دانش آموزان مرندی در جهان در مسقط پایتخت عمان برافراشته شد

سه  دانش آموز مرندی در مسابقه جهانی خوش درخشید

لازم به توضیح است #ال_آی_اصیل_میابی و #آیلار_خدایاری و #محیاحاجی_پور در گروه سنین خود در مسقط پایتخت کشور عمان در رسته هوش و خلاقیت در رشته لکو کاپ در رقابت علمی جهانی که ۵۰ کشور اعلام آمادگی کرده بودند وفقط ۲۰ کشور به رقابت پرداختند سه دانش آموز مرندی ال_آی_اصیل_میابی در لیگ‌دوم‌ و #آیلار_خدایاری درلیگ‌سوم و #محیاحاجی_پور درلیگ‌اول مقام‌اول را کسب کردند

🇮🇷🌷افتخار دیگر برای ایران

سه  دانش آموز مرندی در مسابقه جهانی خوش درخشید

#ال_آی_اصیل_میابی
دانش آموز از ایران در مسابقه هوش و خلاقیت در رشته لکوکاپ در لیگ‌ دوم و محیا حاجی پور در لبگ اول و آیلار خدایاری در لیگ سوم  رتبه نخستین را کسب کردند

 

♦️لازم به توضیح است #ال_آی_اصیل_میابی و #آیلار_خدایاری و #محیاحاجی_پور در گروه سنین خود در مسقط پایتخت کشور عمان در رسته هوش و خلاقیت در رشته لکو کاپ در رقابت علمی جهانی که ۵۰ کشور اعلام آمادگی کرده بودند وفقط ۲۰ کشور به رقابت پرداختند سه دانش آموز مرندی ال_آی_اصیل_میابی در لیگ‌دوم‌ و #آیلار_خدایاری درلیگ‌سوم و #محیاحاجی_پور درلیگ‌اول مقام‌اول را کسب کردند

در مرحله رنگینک که برحسب گروه سنی از پایین به بالا برگزارشد  محیا حاجی پور مقام اول جهانی  و ال آی اصیل میابی مقام‌دوم جهانی و آیلار خدایاری مقام سوم جهانی را کسب کردند
💠 کسب مقام و این افتخار رابه ایشان و خانواده محترمشان و به جامعه فرهنگیان ، دانش آموزان و اولیای محترم شهرستان مرند تبریک عرض نموده و موفقیت ایشان را در مراحل بعدی مسابقات که در کشور سنگاپور برگزارخواهدشد از در گاه خداوند مسئلت می نمایم.

 

توضیح اینکه  آیلار خدایاری ،ال آی اصیل میابی و سبحان حاجی پور و محیا حاجی پور از مرند جهار دانش آموز راه یافته به مسابقات بین المللی  در رسته کلوکاپ راه یافته بودند که سه نفر آنها به مقام اول درلیگ خود دست یافتند