نقدی بر تحلیل مطلب صادق زیبا کلام

اردوغان و قلیچ اوغلو هردو لبه یک قیچی اند

هرچند زیبا کلام از منظر دمکراتیک دار شدن در ترکیه پیروزی قلیچ اوغلو را زیر قلم برده مطلبش را نوشته ولی غافل از اینکه حامیان قلیچ اوغلو در پشت صحنه رژیم صهیونیزم است سکوت امریکا در این مورد نسان از رضایت داشتن شکست اردوغان است چون درصد تنش زا بودن سیاست قلیچ اوغلو در منطقه خیلی بیشتر از اردوغان است

نقدی بر تحلیل مطلب صادق زیبا کلام

 

نویسنده : رحیم اصیل میابی

دراین مطلب ،زیبا کلام نخواسته از عملکرد سیاسی اردوغان درمورد بازشدن پای اسرائیل به منطقه کلامی بنویسد !!
به نظر بنده این دو کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه هر دو در آغوش اسرائیل هستند ولی درصدهایشان فرق می کند .
اردوغان درسیاست منطقه ای با غرب و شرق یکی به میخ چندتا به نعل میزند .
و حرکت و درگیری لفظی اردوغان با پرز رئیس جمهور اسرائیل در سازمان ملل که گفت اسرائیل کودک کش است ولی در این مورد عمل در چندسال دوران ریاست جمهوری چیزی دیده نشده است .یک حرکت پوپولیستی سیاسی بود

و همچنین هوای امپراتوری داشتن ترک زبانان توسط اردوغان وی را مست کرده است و علی اف را بعنوان سرباز فرمانبر دراین مورد کارساز کرده است .ودیگر موارد نشان از نشان از این است که ایران چنان از اردوغان راضی نیست هرچند در زمان کودتا ایران آنرا نحات داد.
از طرفی قلیچ دار اوعلو یک سیاست مدار تنش زا است .اگر وی به کاخ ریاست جمهوری ترکیه

آک‌ سارای (به ترکی استانبولی: Ak Saray ) یا آق سرای (به فارسی: سرای سپید یا کاخ سفید) یا کاخ ریاست جمهوری (به ترکی استانبولی: Cumhurbaşkanlığı Sarayı ) کاخ ریاست‌جمهوری نوسازی در جمهوری ترکیه است. این کاخ در منطقه بش‌تپه در آنکارا جای گرفته‌است ،راه یابد قطعا باید بپذیریم تجزیه طلبی در ترکیه اثرات سوء بر ایران خواهد گذاشت . قلیچ اوغلو گروه های سیاسی کوچک تشنه قدرت را با خود همراه کرده است این تشنگی گروه های سیاسی همراه قلیچ اوغلو در همسایگی ها اثر منفی خواهد داشت و امنیت داخلی و امنیت همسایگان ترکیه را ناپایدار خواهد کرد.

اردوغان و قلیچ اوغلو هردو لبه یک قیچی اند

 

هرچند زیبا کلام از منظر دمکراتیک دار شدن در ترکیه پیروزی قلیچ اوغلو را زیر قلم برده مطلبش را نوشته ولی غافل از اینکه حامیان قلیچ اوغلو در پشت صحنه رژیم صهیونیزم است

سکوت امریکا در این مورد نسان از رضایت داشتن شکست اردوغان است چون درصد تنش زا بودن سیاست قلیچ اوغلو در منطقه خیلی بیشتر از اردوغان است

پس وجود اردوغان یا قلیچ اوغلو در کاخ ریاست جمهوری ترکیه هردو به خیر ایران نیست البته درصد خطر اردوغان کمتر از قلیچ اوغلو به ایران است