احتمال نفوذ داعش در کشورهای مختلف از دید کارشناس ارشد آمریکایی

«ایران، داعش و آینده امنیت خلیج فارس»

درایران داعش

احتمال نفوذ داعش در کشورهای مختلف از دید کارشناس ارشد آمریکایی

به گزارش جوان فردا javanefarda.ir به نقل از اخبار محرمانه-کارشناس ارشد موسسه تحقیقاتی میدل ایست آمریکا گفت: «خطر داعش برای ایران خطری جدی است و ایران منابع مختلف و قابل توجهی برای مقابله با این مسئله اختصاص داده است.» استیون سایمون Steven Simon که در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک در نشستی با عنوان «ایران، داعش و آینده امنیت خلیج فارس» سخن می گفت اظهار داشت: «ایران و امریکا اقداماتی علیه داعش در منطقه انجام می دهند. در این میان، باید به فعالیت گروههای شبه نظامی شیعی نیز در عراق توجه داشت. این گروه ها و ایران دشمن جدی داعش هستند و می خواهند این گروه نابود شود.

درایران داعش

بعید است که داعش بتواند به ایران حمله کند و این کشور را در اختیار خود بگیرد یا اینکه به عربستان سعودی حمله کند و آنجا را تصرف کند یا به ترکیه حمله کند و ترکیه را به جولانگاه خود تبدیل کند. البته باید توجه داشت که نوعی روند پاکستانیزه شدن در ترکیه در جریان است به طوریکه سبب می شود ترکیه از درون، تهی شود.» سایمون ادامه داد: «داعش قادر نیست به اسرائیل نیز حمله کند و اسرائیل می تواند از خودش دفاع کند. اما این گروه قادر است همانطور که شاهد بوده ایم در لبنان فعالیت هایی داشته باشد. اما داعش برای فعالیت در لبنان باید با حزب الله مقابله کند. شاید این گروه بتواند در اردن ، تحرکی کند و ملک عبدالله پادشاه اردن را به دردسربیندازد اما در نهایت نمی تواند حکومت اردن را به زانو دربیاورد. امریکا در سال های اخیر، سرمایه گذاری های عظیمی در اردن کرده و کمک های آمریکا به اردن سه برابر شده است.» این کارشناس آمریکایی تاکید کرد: «بنابراین می بینیم که امکان مانور چندانی برای داعش وجود ندارد. اما باتوجه داشت که این گروه، جذابیت فراملی دارد زیرا در اقداماتش تاحدودی موفق بوده و ظاهرا به تعهداتش عمل کرده است. این گروه از متون مقدس برای تقویت گزاره های خودش استفاده می کند. از این سخن می گوید که به دنبال ایجاد جامعه توام با عدالت است آن هم در جهانی که بسیار ناعادلانه است و باید این مشکل، حل شود. بنابراین، جذابیت این گروه برای عده ای، اصلا تعجب آور نیست.» او ادامه داد: «ممکن است با تضعیف این گروه در عراق و سوریه، سرشاخه های آن در جای دیگر سر بیرون بیاورد. به همین علت است که می بینیم گروههای وابسته به داعش در صحرای سینا و لیبی سر براورده اند و ممکن است در کشور مغرب یا کشورهای حوزه خلیج فارس نیز ظهور پیداکند. اگر داعش در کشورهای حوزه خلیج فارس ظهور کند، امریکا در موقعیتی قرار خواهد گرفت که مجبور خواهد شد سیاست ها و اقداماتش را برای مقابله با این گروه با همان حکومت هایی همسو و هماهنگ کند که سیاست ها و اقدامات آن سبب شکل گیری این خطر شده است. در این صورت، آمریکا در این حلقه گیرخواهد افتاد و سال ها در آن خواهد ماند.»