رونمائی از کتاب مجهول الهویه و زباله گردی دختر شایسته شهر

 مراسم رونمائی و معرفی کتاب های ناصر رضائی با حضور فرماندار و نویسندگان و شعرا ومحفل ادبی کتابخانه پارک شهر روز یکشنبه راس ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شد

دراین مراسم منتقدین و موافقین کتابهای مورد نظر با نام های زباله گردی دختر شایسته شهر - مجهول الهویه ،نظرات علمی خودرا در راستای پربار شدن مطالب بیان داشتند.

 مراسم رونمائی و معرفی کتاب های ناصر رضائی با حضور فرماندار و نویسندگان و شعرا ومحفل ادبی کتابخانه پارک شهر روز یکشنبه راس ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  javanefarda.ir   دراین مراسم منتقدین و موافقین کتابهای مورد نظر با نام های زباله گردی دختر شایسته شهر – مجهول الهویه ،نظرات علمی خودرا در راستای پربار شدن مطالب بیان داشتند.
دکتر فتاحی و دکتر قنبرزاده و استاد رستمی نظرات کارشناسانه خود بیان داشتند
دکتر شریفی مقدمه نویس کتاب محهول الهویه گفت چه زیباست عالمان و صاحب نظران از تجربیات و دانسته های خودرا لااقل در یک صفحه بنویسند و به یادگار بگذارند

دکتر داود عباسی معاون استاندار و فرماندار مرند در این مراسم‌گفت مسئولین شهرستان مرندجهت تعامل با نویسندگان وهنرمندان وشعرا آمادگی دارند
رضائی مولف کتابها گفت از نظرات منتقدین خیلی بهره بردم واقعا نظراتشان راهگشاست