از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت

 مناجات زیبای دکتر چمران:

معنایش این است که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودت... با تو تنهایی معنا ندارد! مانده ام تو را نداشتم چه میکردم دوستت دارم، خدای خوب من.

پایگاه خبری جوان فردا _ مرند  

مناجات زیبای دکتر چمران:


خدایا!
از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت
اما شکایتم را پس میگیرم…
من نفهمیدم!
فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان که دلم گرفت از آدمهایت، نگاهم به تو باشد.
گاهی فراموش میکنم که وقتی کسی کنار من نیست،
معنایش این نیست که تنهایم.
معنایش این است که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودت… با تو تنهایی معنا ندارد!
مانده ام تو را نداشتم چه میکردم
دوستت دارم، خدای خوب من.