پروژه های آماده برای افتتاح در هفته دولت در مرند

۵۴ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۸۳ میلیاردتومان در مرند افتتاح میشود

برنامه های هفته دولت درسال ۱۴۰۲ در شهرستان ویژه مرند 

برنامه های هفته دولت درسال ۱۴۰۲ در شهرستان ویژه مرند

 

به گزارش جوان فردا  در این اطلاعیه آمده است ۵۴ پروژه عمرانی با  ۱۸۳ میلیارد تومان در پروژه های مورد بهره برداری وافتتاح در هفته دولت هزینه شده است