ورزشکاران شهرستان مرند در مجموع با کسب ۹طلا، ۶نقره و۶برنز خوش درخشیدند.

 درخشش بانوان ووشوکار شهرستان مرند در مسابقات استانی ووشو سبک ساندا

مسابقات استانی ووشو بانوان رده سنی نونهالان و نوجوانان وجوانان، کمربند طلایی سبک ساندا سنتی دختران شهریور ماه ۱۴۰۲ به میزبانی شهرستان تبریز برگزار شد.که ورزشکاران شهرستان مرند در مجموع با کسب ۹طلا، ۶نقره و۶برنز خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir – مرند

مسابقات استانی ووشو بانوان رده سنی نونهالان و نوجوانان وجوانان، کمربند طلایی سبک ساندا سنتی دختران شهریور ماه ۱۴۰۲ به میزبانی شهرستان تبریز برگزار شد.که ورزشکاران شهرستان مرند در مجموع با کسب ۹طلا، ۶نقره و۶برنز خوش درخشیدند.

 اسامی مدال آوران شهرستان مرند بشرح ذیل می باشد؛

فاطمه علیزاده طلا
عسل رضوی نقره
نازنین زهرا طالبی برنز

زهرا کریمی نقره
ساجده علیمحمدی برنز

الیزا یوسف زاده طلا

فاطمه جداری طلا

اسرا عابدینی برنز

آیفر عزتی اصل نقره

اسرا عبدی نقره
الینا قلیلوی تبریزی برنز
نوجوانان

زهرا پور جعفری طلا

مبینا سید انتظار

ملیکا جفرزاده طلا

نازنین زهرا زلفی طلا
فاطمه جامعی طلا
بیتا رضایی طلا

مهدیه اصغری طلا
زهرا عباسی برنز

مهیاس ملازاده طلا

زهرا حیدری نقره
ندا فخری برنز