امام جمعه مرند : با دروغگوئی وبدون عقل نمی توان درست تصمیم گرفت

جوان فردا : اگر روزی ما خودرا آنقدر بزرگ بینیم که من دارای قدرت هستم همه کاره هستم .دراین مورد درقرآن آمده است انسانهائی که خودرا چنین میشناسند که بهترین هستند مانند آنها نیست خوب هستنداین گونه تفکر یعنی از عقل دور بودن ازدین دور بودن است.واینگونه انسانها از بدترین انسانهاهستند.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مراسم تودیع ومعارفه فرماندار مرند چون تمام سایتهای بومی خبرهائی دراین مورد انتشار داده اند مدیر سایت خبری جوان فردا جهت مزید بهره برداری کاربران محترم سخنان هریک از سخنرانان این مراسم را به تفکیک با لحن ونزدیک به کلمات سخنرانان پیاده وانتشار دهد اولین سخنران نماینده ولایت فقیه وامام جمعه مرند حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده بود.
که سخنان وی قابل توجه کلیه حضار بود.بازتاب گسترده سخنان وی موجب درخواستهای مکرر همشهریان وصاحب نظران از مدیر سایت خبری جوان را موجب شد.
دراین راستاولبیک گفتن به درخواستهای همشهریان محترم سخنان امام جمعه مرند با سعی تمام پیاده نمودیم وانتشار میدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
از زیارت کلیه حضار وشما مسئولین وخانواده شهدا وایثارگران ومردم شریف حاضر وخدمتگزاران نظام استانی وشهرستانی مخصوصا معاونین محترم استانداری که به شهرستان تشریف آورده اند دراین جلسه حضوردارندشاکر درگاه خداهستم وخیر مقدم عرض مینمایم .همچنین در آغاز عرایض ام ۵مرداد ۱۳۷۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سفری به استان وآذربایجانشرقی وتبریز داشتند و۵مرداد ۱۳۷۲ مرداد ۱۳۵۸ اولین نماز جمعه توسط حضرت آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی درتهران برگزار شد و۵مردادروز عملیات مرصاد است این ایام را گرامی میداریم.وازخداوند مسئلت مینمایم خدمت صادقانه وتوفیق بندگی کامل وخالصانه برای همه ما ومسئولین بندگی کامل عنایت فرماید وسایه رهبری را مستدام نماید.
مطلبی که درچند دقیقه دراین جمع عظیم ومبارک میخواهم متذکر شوم. درجمعی که حداقل مسئولین استانی وشهرستانی شرف حضوردارند
وکارها وسیاستهای نظام درمنطقه دردست این جمع است چه اقشار مردم ومسئولین محترم .
امروز مطالبه مستمر واصلی کشور اقتصاد مقاومتی که رهبری آنرا اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل نام نهاده اند.بخاطر مشکلات، مردم از آن رنج می برندوهم دشمن از آنها سوء استفاده میکنداین غفلت ها وضعف ها موجب به وجود آمدن فساد میشودکه دشمن ازاین موضوع خوشحال است وبرای مردم رنج آور است.
دومسئله مهم مطرح است یکی مسئله اقتصاد که یک مسئله مهم است دومین مسئله بسیار مهم مسئله فرهنگ است که رهبری برآن تاکید وپا فشاری میکنند مکرر برآن اشاره داردمسئله فرهنگ است .مسئله فرهنگ.این بحالت ایجابی است ودرمسئله سلبی مسئله مهم که رهبری مکررابرآن اشاره دارد هوشیاری ودقت مردم مخصوصا مسئولین ازموضوع نفوذ فکر وفرهنگ بیگانه درکشوراست که قطعادر طول بیش از سی سال موفقیت به دلیل صداقت وایثار مسئولین وفداکاری مسئولین که دریای انسانهای مومن ومحروم باقی بودوادامه داشت .اگرامروز مردم متحمل مشکلات هستندآنها بخاطر صداقت مسئولین واعتماد به مسئولین ونظام است هرکس درهرکجا باشدباید جدی باشندوخدای ناکرده تصمیمات غیر غقلائی وفردی نگیرند باید از تصمیمات مقطعی وجناحی اجتناب نمایند.امروز بشدت دنیا هم چنین است .جریانات افتاده درکشورهای عراق،سوریه،فلسطین،کشمیر،و…با سرنوشت کشورما گره خورده است لازم است مسئولین محترم درتصمیمات خود عقلائی تصمیم بگیرندمدیران ومسئولین عاقلانه تصمیم بگیرند تصمیمات غیرعقلائی ضربه مهلکی به جامعه وارد می کند وبرای دشمن جای پای بازمیکند عقل بسیار مهم است.
درروایت امده است وقتی حضرت آدم خلق شد که آغاز خلقت بود حضرت جبرئیل ازجانب خداوند سه مورد(عقل ،دین،حیا) برایش آورد وگفت یا حضرت آدم ازاین سه مورد یکی را میتوانی انتخاب کنی.حضرت آدم نگاهی افکند گفت من عقل را انتخاب میکنم .جبرئیل به دین وحیا گفت برگردید هردو به حضرت جبرئیل گفتند دستور خداست عقل در هرکجا باشد ما باید در آنجا باشیم.وبا عقل خواهیم بود عقل وحیا ودین پیوند ناگسستنی دارند.باید تصمیمات عقلائی باشدامکان ندارددرهوا وهوس کار درستی انجام دادامکان ندارد درکار خیر عقل حضور نداشته باشدوقتی عقل حاضرشدقطعا دین وحیا درآنجا حاضر خواهندشد.تصمیمات امروز باید عقلی ودینی باشد لازمه امروز این است چون تصمیمات با هوا وهوس موجب شکست است . پس باید تصمیمات عقلائی باشد.
خدابه پیامبرش درقرآن هم فرموده است .پیامبر حق نداردبه مردم خیانت کند وحق ندارد به مردم دروغ گوید.آنها حق ندارند با دروغگوئی باب خدمت بگشایندپیامبرانی که ازجانب خداهستندحق ندارندبادروغ با مردم رفتار کنندپیامبران انسانهای برجسته هستندآنهاحق ندارنددروغگو باشندباید با مردم با صداقت رفتارکنندپیامبر موظف است با مردم بدون ریا وباصداقت رفتار نماید.
ازامام صادق روایت است که گفت آیا میدانید بابام علی چرا درمحضر خدا وپیامبر این مقام را پیداکرد ؟ دوعلت داشت یکی امانتدار بود دومی صداقت داشت.هیچوقت به مردم دروغ نگفت.هیچوقت مابین خدا وپیامبر دروغ نگفت ودوروئی نکردبلکه دوستان، مسئولین، این دین است ممکن است روزی ما خودرا آنقدر بزرگ بینیم که من دارای قدرت هستم همه کاره هستم .دراین مورد درقرآن آمده است انسانهائی که خودرا چنین میشناسند که بهترین هستند مانند آنها نیست خوب هستنداین گونه تفکر یعنی از عقل دور بودن ازدین دور بودن است.واینگونه انسانها از بدترین انسانهاهستند.
اگر در تصمیمات عقل نباشد خیلی متضررخواهیم شد.ماباید بدانیم عقل نباشد خیلی متضرر هستیم.حذف عقلای جامعه ونخبگان جامعه بارفتارهای احساسی وگروهی یا این طرف کشیدن وآن طرف کشیدن جامعه را نابود وبه ناکامی وشکست می برد.این یک نوع مستی است .این حالت حالت سُکر است.البته مستی شراب چند ساعت است چنان جنایتها را موجب میشود.بزرگترین خیانتها از سُکرمقام وسُکرپست است ولی بعضی سُکر مقام ومسئولیت وسُکر قدرت این مستی خطرناک است.باید دعا کنیم برای بزرگان ومسئولین که با عقل تصمیم بگیرندوهرکس درجای خود اعتراض کنیم.به تصمیمات مستی .که امضای من اثردارد تلفن من اثردارد نامه من اثرداردسخن من اثردارداینگونه منسب ها ورفتارها شیطانی است.انسان بزرگ هرچقدر بزرگ شود درخدمت به مردم عطش دارد
الحمدالله به برکت خون شهدا ووفادار ی مردم به نظام بستر را برای همه مهیا کرده است همه باید مواظب دشمنان باشیم دشمنان در کمین هستند.مواظب باشیم.خطردشمن را جدی بگیریم .دشمن به هیچ اصولی پای بند نیست.مردم را اصل بدانیم وصاحب اصلی مردم است باید در فکر آسایش وآرامش وامنیت مردم باشیم.ملاک رضاوآسایش مردم اصل است.ومشکلات مردم را درک کنیم.
درموضوع ترکیه اگر مردم نبودند نتیجه چنین نبود که می بینیم.اگر مردم نباشندنظام ویا دولتها مشروعیت خودرا ازدست میدهند.حکومتی که با مردم نباشد قطعا به نابودی دچار خواهدشد.مسئول میداند چگونه تصمیم میگیرد.اگر دیگران هم ندانند قطعا خدا میداند درمحضر خدا چه جوابی خواهدداشت.
پیامبر فرمودوقتی کسی مسئولیتی را قبول میکند ویا با هُل دادن تعدادی یک مسئولیتی را برعهده می گیرد که از عهده
آن خارج است درمحضر خدا چه جوابی خواهند داد؟
ما الان به وحدت نیاز داریم بعضی مشکلات دردست مسئولین است با تصمیمات عقلائی میتوانند آنها را حل کنند.
مردم از فساد اقتصادی ناراحت هستندمسئله اقتصادی مسئله مهم است .
این رفت وآمدها طبیعی است درهرکجا قرار گرفته باشیم باید خدارا بالای سرخود ببینیم واز تجربیات خود استفاده کنیم تا مشکل جامعه و مردم را حل کنیم..

آقای کرمی درمدت زمانی که فرمانداربودندواقعا پیگیر مسائل بودند ودرتلاش بودند تا مسائل را حل نمایند.جای دارد از وی تشکر نماییم.انشاالله درپست جدید خودبا استفاده از تجربیات خود درخدمت به مردم موفق باشند.
وآنچنانچه آقای راستگوگفتندآشنائی با مشکلات مرندرا دارند وسوابق فرمانداری دارند انشاالله موفق باشند.وتبریک عرض مینمایم.
ولی درمورد معارفه وتودیع باید گفت که لازم بود آقای استاندار یا معاو ن وی دراین جلسه حضورداشتند !!!! وروال هم چنین است.!!!!
امام جمعه مرند سخنان خودرا بانثار صلوات بر سلامتی وطول عمر رهبر عظیم انقلاب وجوانان عزیز وحل مشکلات جوانان ومردم وشادی روح شهدای امام وامام شهدا به پایان رساند.