امام جمعه مرند با اصحاب رسانه محلی

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir امام جمعه مرند به میمنت ۵ مرداد که در سال ۱۳۵۸ اولین نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله طالقانی ره برگزار شدو در ۵مرداد ۱۳۷۲ رهبر فرزطانه انقلاب سفرپربرکت به استان آذربایجانشرقی داشتند ودر۵ مرداد سال عملیات مرصاد آغاز شد نشست خبری داشت

takhte1540

امام جمعه مرند با اصحاب رسانه محلی
به گزارش خبرنگار جوان فردا  javanefarda.ir امام جمعه مرند به میمنت ۵ مرداد که در سال ۱۳۵۸ اولین نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله طالقانی ره برگزار شدو در ۵مرداد ۱۳۷۲ رهبر فرزطانه انقلاب سفرپربرکت به استان آذربایجانشرقی داشتند ودر۵ مرداد سال عملیات مرصاد آغاز شد نشست خبری داشت
نعمت زاده امام جمعه مرند دراین نشست درمورد منزلت وجایگاه نماز جمعه جملات پند اموزبیان داشتند وگفتنداگرمردم نباشند وامام نباشد نمازجمعه برگزار نمیشود. اگر نمازگران فقط مهمان باشند نماز جمعه برگزارنمیشودنمازجمعه درمحلات برگزار نمیشود برای برگزاری نمازجمعه حد وحدودی است.امام نمازجمعه باید از سوی ولی فقیه منصوب گردد درغیر اینصورت نمازجمعه برگزارنمیشود.درست است که نمازجمعه یک نماز عبادی وسیاسی است ولی اشرافیت عبادی بر سیاسی بودنش مد نظر دین مبین اسلام است . با توجه به اهمیت نمازجمعه درقرآن کریم دوسوره عظمت این عمل عبادی وسیاسی بیان داشته است.
نماز جمعه درمقابل نفوذ دشمن ومسلمانان وکفار وافساد آنهاست .باید از شب برای نماز جمعه اماده شویم این از روایات معتبر است .باید از مسافرتهای غیر ضروریب پرهیز کنیم.باید در نمکاز جمعه سوره جمعه خوانده شود.پیامبر اسلام در مکه قبل از هجرات نمازجمعه را برگزار نکرد .باتوجه به عدم اگاهی مردم مکه این نماز عبادی وسیاسی را برگزارنکرد نماز جمعه یک نماز نمایش قدرت است. ولی پیامبر تا رسید به مدینه نماز جمعه را برگزار نمود.
برنامه های اسلام دارای خصوصیات خاص است برای مثال تجمع مسلمانا درهرسال یک بار در مکه.این قدرت مسلمانان را نشان میدهد.
امام جمعه به احترام مردم در خطبه های نمازجمعه رو به مردم می ایستد.
takhte1583امام جمعه مرند نظر مراجع تقلید را درمورد نماز جمعه چنین بیان داشتند.
تعدادی کثیری از مراجع تقلید نماز جمعه واجب تخییری میدانند وتعداد اندکی از مراجع تقلید نمازجمعه واجب عینی میدانند.
حاج آقا نعمت زاده اشاره به جایگاه نماز جمعه نمود وگفت نماز جمعه یعنی آبیاری ریشه فرهنگ اسلامی است.اگر دشمن ائمه جمعه را ترور نمود دشمن میداند جایگاه ائمه جمعه را بخاطر آن ائمه جمعه بزرگواران را ترور نمود مانند آیت الله مدنی، آیت الله قاضی، آیت الله دستغیب و… را ترورنمودند
دشمن ممکن است بعضی مواقع نفوذ در ائمه جمعه نماید که دراین مورد میتوان در کشورهای همسایه ملاحظه نمود.حضرت آقا فرموده اند که نمازجمعه منتسب به هرگروه نیست ویا منتسب به هرقوه نیست .بلکه نماز جمعه منتسب به رهبری است.نماز جمعه سنگر ئاست باید این سنگرها حفظ شود نمازجمعه یک عزم ملی است الان در بیش از ۸۵۰ محل نماز جمعه خوانده میشود وده ها نماز جمعه در کشورهای اسلامی برگزار میشود
وی درمورد فعالیتهای فرهنگی وعمرانی دفتر امامجعه وستاد نمازجمعه گفت. اززمانی که ما درمرند حضور یافتیم کلیه اموال که بنام ستاد نبود با فعالیت چشمگیر توانستیم این اموال مشخص وطبق اسناد رسمی صاحب سند شوند باید بدانیم کله اموال دفتر وستاد نماز جمعه به مالکیت ولی فقیه می باشد.ما توانستیم مالکیت محل مصلارا واقع در خیابان امام ازاداره ثبت واسناد تحویل بگیریم .وحسینیه امام خمینی ره را احداث کنیم.حوزه علمیه برادران وخواهران را احداث کنیم.
ودر مورد بودجه دولتی قابل گفتن است که نمازجمعه بودجه دولتی ندارد.بودجه توسط این مردم تامین می گردد.
امام جمعه مرند درمورد فعالیتهای فرهنگی اشاره به حضور روحانیت در پارکها واجرای برنامه فرهنگی توسط گروهی از روحانیون محترم نمود وگفت بعداز فراز ونشیبهای فراوان ما توانستیم خودرا به جمع مردم در پارکها برسانیم. واین عمل بازتاب خوبی داشت. تشکیل هیات عزادرای بقیه الله الاعظم درمرند یکی دیگر از فعالیتهای دفتروستادبود. تمام مراسمات مذهبی اعم از شهادت ومیلاد را ما برگزارکردیم
حاج آقا نعمت زاده اشاره به مسئولین فرهنگی نمود وگفت ما مسئولین فرهنگی زیاد داریم وبودجه خوبی هم دارندولی درعمل چیزی دیده نمیشود. امروزدشمن از این غفلتهای مسئولین سوئ استفاده نموده است باید بگوش باشیم. خطر تهاجم فرهنگی کمتر از تهاجم نظامی نیست بلکه خطرناک است.
بعضی مواقع در انتخابات شاهد هستیم که برای گرفتن رای از ضد ارزشها استفاده می کنند مثلاپسر با دختر باهم باشند جمع شوندمختلط باشند .این اعمال دشمن پسند است ونه اسلام پسند. باید مسئولین براین امورات سروسامان دهند.
وی اشاره به وضعیت اقتصادی نمود وگفت وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست اگر درست بیاندیشیم ریشه مفاسد اقتصادیدر بعضی مسئولین است.اختلاسهای چند میلیاردی وحقوقهای چند میلیونی .اینگونه اعمال مردم را مایوس میکند.چون مردم ولایتمدار هستندوبه رهبری وانقلاب علاقه دارند گوش به فرمان رهبری هستند.امام جمعه فقط برای نماز جمعه نیامده است.باید مشکلات مردم را به اطلاع مسئولین مربوطه برساند
takhte1641حاج آقانعمت زاده درمورد جایگاه خبرنگاران گفت
مسئولیت شما سنگین است وظیفه اول پیامبران خبرنگاری بود پیامبران خبرنگار خدا بودند در جز سی ام قرآن به این موضوع صریحا اشاره شده است.کار خبرنگاری کار بزرگی است.انسانهای بزرگ کارهای بزرگ انجام میدهند.شما اصحاب رسانه درمورد فرهنگ سازی جامعه با آیتمهای اسلامی وظیفه سنگین دارید شما قلم بدستان میتوانید دراین بحبوحه از زمان که دشمن تهاجم فرهنگی را دارد بسرعت عملی میکند شما خبرنگاران واصحاب رسانه وظیفه سنگینی د ارید باید قلم های خودرا درستای ترویج دین محمدی بچرخانید .