زنگ دومین جشنواره ملی باغچه بان در مرند بصدا درآمد

باغچه بان به همت هنرمندان به صدا در آمد

قطعا این جشنواره فرهنگی برکاتی خواهد داشت از جمله تجهیز کردن سالن پلاتو که به همت خیرین فرهنگی به سکوی تماشاگر مجهز شد و اقدامی پسندیده از سوی خیرین فرهنگی بود و این رویداد مسیولیت هنرمندان تئتر شهرستان باصطلاح ویژه مرند را دو چندان کرد تا انشالله برای برگزاری سومین دوره جشنواره ملی باغچه بان آماده تر بوده و برنامه ریزی دقیق جهت برگزاری بصورت بین المللی را داشته باشند . چرا که هنرمندان هنر هفتم این عرصه که نام آشنای جشنواره های بین المللی هستند و اما غریب در موطن مادری شان ، این پتانسیل هنری بالقوه را می توانند بالفعل کنند و با هنرآفرینی خودشان همچون ادوار گذشته جشنواره ها و میهمانان شرکت کننده را انگشت به دهان نمایند

باسمه تعالی
باغچه بان به همت هنرمندان به صدا در آمد …

 

هنرمندان کهن شهر ، شهرستان باصطلاح ویژه مرند ،در اقدامی بی نظیر، کاری ملی در هنر هفتم را در سایه اتحاد و همدلی هنرمندان عرصه نمایش ، کشور عزیزمان ایران اسلامی به روی صحنه بردند. کاری که چه بسا ، برخی از مسئولین فرهنگی هم نمی توانستند به سرانجام برسانند. اما اینبار هنرمندان مرند توانستند که با تجاربی که با خاک صحنه و خون دل خوردنها بدست آورده اند میزبان هنرمندان عرصه ملی هنر تئاتر باشند . قطعا اگر همراهی و همگامی مسئولین محترم فرهنگی با این رویداد ملی محکمتر و تنگاتنگ بود نتیجه بهتری شاهد می شدیم و در مراسم افتتاحیه این رویداد ملی اقدامات و حضور چشمگیر مسئولین را شاهد می شدیم و انتظار می رفت که فرماندار محترم به همراه مسئولین نهادهای فرهنگی و هنری و ورزشی در این مراسم حضوری چشمگیر داشتند واولین روزاین رویداد فرهنگی را با قدرت و قوت تمام در حضور هنرمندان بنام تئاتر کلید می زدند که هم مایه مباهات و دلگرمی هنرمندان ملی مرندی الاصل که بهع عنوان داور و هم میهمانان شرکت کننده در جشنواره که حضوری جشمگیر داشتند.
قطعا این جشنواره فرهنگی برکاتی خواهد داشت از جمله تجهیز کردن سالن پلاتو که به همت خیرین فرهنگی به سکوی تماشاگر مجهز شد و اقدامی پسندیده از سوی خیرین فرهنگی بود و این رویداد مسیولیت هنرمندان تئتر شهرستان باصطلاح ویژه مرند را دو چندان کرد تا انشالله برای برگزاری سومین دوره جشنواره ملی باغچه بان آماده تر بوده و برنامه ریزی دقیق جهت برگزاری بصورت بین المللی را داشته باشند . چرا که هنرمندان هنر هفتم این عرصه که نام آشنای جشنواره های بین المللی هستند و اما غریب در موطن مادری شان ، این پتانسیل هنری بالقوه را می توانند بالفعل کنند و با هنرآفرینی خودشان همچون ادوار گذشته جشنواره ها و میهمانان شرکت کننده را انگشت به دهان نمایند . انشالله

مجید نجفی
کارشناس ارشد
فعال فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی