جروزالم آنلاین: معلوم نیست روابط رو به افول عربستان و آمریکا تحمل ضربات بیشتری را داشته باشد؟

جوان فردا :اگر روزی آمریکا از وابستگی به نفت عربستان خلاص شود، تاثیر مهلک اسناد تازه منتشر شده حوادث یازده سپتامبر بر روابط دو کشور آشکار خواهد شد.

 ۱۱ستامبر

جروزالم آنلاین: معلوم نیست روابط رو به افول عربستان و آمریکا تحمل ضربات بیشتری را داشته باشد؟

به گزارش خبرنگارجوان فردا javanefarda.ir به نقل از سایت خبری محرمانه-یک پایگاه اینترنتی صهیونیستی نوشت: اگر روزی آمریکا از وابستگی به نفت عربستان خلاص شود، تاثیر مهلک اسناد تازه منتشر شده حوادث یازده سپتامبر بر روابط دو کشور آشکار خواهد شد. به گزارش اخبار محرمانه؛پایگاه اینترنتی جروزالم آنلاین در گزارشی نوشت: در پی انتشار گزارش محرمانه کنگره آمریکا درباره حملات یازده سپتامبر، آسیب های جدیدی به روابط دو آمریکا و عربستان سعودی وارد شده است. اکنون این سؤال مطرح است که روابط دو کشور تا چه حد می تواند آسیب ها و ضربات بیشتری را تحمل کند؟ عربستان و آمریکا از دهه هزار و نهصد و سی، یعنی زمانی که نفت در این کشور منطقه خاورمیانه کشف شد، روابط دوستانه خود را شروع کردند. روابط این دو کشور نیز مانند روابط دیگر کشورها فراز و فرودهایی داشته است. اما هیچکس نمی تواند منکر این مسأله باشد که روابط ریاض و واشنگتن در هفته ها و ماه های اخیر روندی نزولی را طی کرده است. آخرین تحول مهم در روابط ریاض و واشنگتن انتشار گزارش بیست و هشت صفحه ای محرمانه کنگره آمریکا درباره حملات یازده سپتامبر بود. بر اساس نتایج بررسی ها و تحقیقات کنگره آمریکا، شماری از مسببان و عوامل حملات یازده سپتامبر در آمریکا با ریاض ارتباط داشته اند. این گزارش سوء ظن شماری از مقامات آمریکایی و شهروندان این کشور را درباره نقش عربستان در حملات یازدهم سپتامبر تایید می کند. این سوء ظن ها حتی موجب شد کنگره آمریکا لایحه ای را پیشنهاد دهد که بر اساس آن خانواده های قربانیان حملات یازده سپتامبر در آمریکا می توانند ضد عربستان سعودی شکایت کنند و حکومت این کشور را تحت پیگرد قرار دهند. نویسنده این گزارش در ادامه نوشته است: انتشار گزارش کنگره آمریکا درباره حملات یازده سپتامبر و نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی عربستان در این خصوص، بدترین رویداد در روابط آمریکا و عربستان نیست. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور (آمریکا) تحولات زیادی در روابط این کشور با عربستان به وقوع پیوسته است که سعودی ها را شوکه و روابط ریاض با واشنگتن را بحرانی کرده است. در جریان بهار عربی و در هنگام تشدید خشونت ها در مصر، آمریکا از حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور، حمایت نکرد. دولت آمریکا نتوانست به تعهد خود در سوریه در خصوص نقض خطوط قرمز در این کشورعمل کند و با ایران، به عنوان دشمن دیرین عربستان، توافقنامه هسته ای امضاء کرد. در طول چند دهه، آمریکا مصر را یکی از همپیمانان مهم خود در منطقه قلمداد می کرد. اما زمانی که در سال دو هزار و یازده تظاهرات سراسری در مصر شروع شد و مردم این کشور برکناری حسنی مبارک را درخواست کردند، دولت آمریکا از تظاهرکنندگان حمایت کرد. اوباما چند ماه بعد از شروع حوادث بهار عربی این مسأله را تایید کرد و نشان داد که دولت وی کاملا به مبارک پشت کرده است و از تظاهرکنندگان تقدیر کرد و گفت آنها خواهان دموکراسی و بهبود وضع حقوق بشر هستند

۱۱ستامبر