حجت الاسلام قربانی درنماز جمعه : دروغگو دشمن خداست.

جوان فردا: وی گفت مرد وزن وپیروحوان نباید دروغگوباشد نبایدوعده دهد خلاف وعده عمل کند نباید به امانت خیانت کند.
تامرد سخن نگفته باشد …

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۳۸
به گزارش خبرنگار جوان فردا
سخنرا پیش از خطبه نمازجمعه مرند
حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقاقربانی یکی روحانیون مجری شهرستان مرنداز دیار قره داغ بود.
وی گفت مرد وزن وپیروحوان نباید دروغگوباشد نبایدوعده دهد خلاف وعده عمل کند نباید به امانت خیانت کند.
تامرد سخن نگفته باشد …
مشروح خبر طی پخس صوتی این سخنرانی انتشار خواهدبافت

به گزارش خبرنگار جوان فردا
سخنرا پیش از خطبه نمازجمعه مرند
حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقاقربانی یکی روحانیون مجری شهرستان مرنداز دیار قره داغ بود.
وی گفت مرد وزن وپیروحوان نباید دروغگوباشد نبایدوعده دهد خلاف وعده عمل کند نباید به امانت خیانت کند.
تامرد سخن نگفته باشد …
مشروح خبر طی پخس صوتی این سخنرانی انتشار خواهدبافت

به گزارش خبرنگار جوان فردا

نماز جمعه این هفته مرند آب وهوائ دیگری داشت .
حضور فرمانده سپاه مرند وحضور اکثر جامعه روحانیت مرند وحضور اکثر رزمندگان وخانواده شهدا ومردم ولایتمدار مرندرنگ بوی دیگری باین نماز جمعه داده بود.
این حضور نشان دهنده ولایتمداری مردم متدین مرندوحومه است .
امام جمعه مرند توانسته است با اخلاق مداری اسلامی جامعه مرندرا بسوی وحدت فراخواند.
۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۱۷

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۳۸

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۸۳۱

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۸۳۹

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۸۴۳

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۹۰۵