حجت الاسلام قربانی : درغگو دشمن خداست

جوان فردا : وی گفت مرد وزن وپیروحوان نباید دروغگوباشد نبایدوعده دهد خلاف وعده عمل کند نباید به امانت خیانت کند.
تامرد سخن نگفته باشد …

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۳۸

دروغگو دشمن خداست

به گزارش خبرنگار جوان فردا
سخنران قبل از خطبه های نماز مرند حضرت حجت الاسلام والمسلمین قربانی که یکی از روحانیون شهرستان مرند از دیار قره داغ بود .
وی دروغگورا دشمن خدا شناخت وبا استناد به آیه های قرآنی واحادیث گفت وقتی کسی نمی تواند حرف بزند سکوت بمایند بهتراست که دروغ بگوید .
۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۹۰۵ ۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۳۸ ۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۸۴۳ ۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۸۳۹ ۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۸۳۱ ۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۱۷ IMG_20160607_074914

متن کامل سخنرانی حجت الاسلام قربانی بزودی انتشار خواهد یافت .

حضور اکثریت  روحانیت مرند وحضور فرمانده سپاه مرند وحضور جمع کثیری از خانواده شهدا ورزمندگان وایثارگان وبسیجیان درنماز جمعه نشان از همدلی وهمزبانی مردم منطقه با امام جمعه ومسئولین  منطقه است.