حجت الاسلام قربانی : دروغگو دشمن خداست.

جوان فردا : زمان سخن گفتن دروغ نگوئید همه میدانند امروز دروغ گفتن برای ما نُقل ونبات شده در اجتماعات دروغ گفتن با ایمان جور نمی گردد خدا لعنت می کند وائمه هم از خدا تبعیت میکند ولعنت بر دروغگو میگوید.

۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۳۸

دروغگو دشمن خداست.

به گزارش خبرنگار جوان فردا :

حجت الاسلام والمسلمین حاج میرزا اسماعیل قربانی

یکی از وعاظ مجرب شهرستان مرند از دیار قره داغ 

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه مرند درتاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۵ بود

:اولا سلام عرض مینمایم با آرزوی قبولی طاعات وعبادات مسلمین .امیداوارم با این سخنانی که عرضه میدارم مفید برای خودم وبرای جامعه مفید باشد.
خدیا وند به پیامبر فرمود بگو یا ایها الناس شما برای من متعهد باشید تا این شش امور را انجام دهید منهم بهشت را برای شما ضمانت میدهم ضمانت دهنده پیامبر ودهنده پیامبر است پیامبر هرچه گوید من گفتم اگرپیامبر میگوید این شش مورد را اجرا کنید من ضامن آن هستم چون خدا پیامبر را فرستاده وبر تعهدش همیشه پایبند است.
اگر این شش عمل را عامل شویم که باید شویم تا جامعه را ازانحراف نجات دهیم.
زمان سخن گفتن دروغ نگوئید همه میدانند امروز دروغ گفتن برای ما نُقل ونبات شده در اجتماعات دروغ گفتن با ایمان جور نمی گردد خدا لعنت می کند وائمه هم از خدا تبعیت میکند ولعنت بر دروغگو میگوید.
کسی از پیامبر پرسید ممکن است کسی زنابکند پیامبر فرمود ممکن است ممکن است ربا بخورد پیامبر فرمودممکن است آیا کسی دروغ می گوید پیامبر گفت هرگز!هرگز! هرگز!
کلید تمام بدیها دروغگوئی است در جامعه مسئولین دروغگو خودباعث دروغگو می گردد علتهای مختلف باعث دروغ گفتن اینها بر می گردند به خوانواده وبزرگان ومسئولین .
یک جوان پیش پیامبر آمد گفت من چهار تا گناه انجام میدهم
مشروب میخورم
زنا میکنم ،
دزدی میکنم ،
دروغ میگویم.
از این چهار گناه میخواهم یکی را با انتخاب پیامبر ترک کنم.
پیامبر فرمود دروغ گوئی را ترک کن.
جوان خوشحال شد گفت پیامبر آسان گرفت
هرکسی میخواهد خلاف انجام ندهد دروغ نگوید این دروغگوئی از گناهان کبیره است این از نظر ائمه وپیامبر وخدا ودین وشرعیت محکوم است .
در شرع دروغ هایی جایز است برای حل اختلاف .
دروغ گفتن شرعا حرام است
وعده داده باید به وعده اش عمل کند. قول یک فرد نباید بُول شود
از عهد ه وعده ها واعمال تان سوال خواهد شد
مسلمان باید به وعده خود عمل کند به پیمانی که بسته است عمل نکند از آن بامسلمانی جور درنمی آید .

امانتدار باشدنباید به امانت خیانت کند اگر به امانت خیانت شود او انسان نیست حال بماندمسلمانی . اگر امانتی برای ما در هردین باشد بخصوص مسلمان باشد مهم است باید بدون خیانت به صاحبش تحویل دهد.

اگر کسی به امانتدار بودنش شک کردیعنی باید دروجودش شک کند.
امانت ممکن است پول باشد مقام باشد اولاد باشد ناموس باشد.
دروغگوئی یعنی سر دسته دزدهاست.
دروغگوئی یعنی خیانت به امانت

دروغگوئی یعنی شاه کلید گناهان

پیامبر فرمود به امانت خیانت نکنید خائن ایمان ندارد .
از چشمهای یتان مواظب باشیدکسی که از چشمش مواظب نباشد از هیچ چیز مواظبت نمی تواند بکند باید خانم ومرد باید از چشم شان مواظب باشند .
باید مواظب حجاب زنان باشندوقتی یک زن بد حجاب را می بینندمرد نگاه میکند زن ناراحت میشود خانم چرا ناراحت میشوی خودت چنین پوشش را انتخاب کردید تابرایت نگاه کنند .
برای همه واجب است ازچشم خود مواظب باشیم اگر نباشیم قطعا مواظب ناموس خود وغیره نمی شویم.
روباه پیر انگلیس برای حجاب جامعه اسلامی نقشه کشیده اند باید خانواده ها مواظب باشند.
باید ازخود وناموس خود مواظب باشیم.آتش زیر خاکستر جامعه را تهدید میکند فساد جامعه را دارد می بلعد.اگر مواظب نباشیم خواهیم باخت.
اگر خانواده ها درست شوند جامعه درست خواهد شد.
از دستهایتان واز زبانتان واز عملهایتان مواظب باشید.نباید آنکه طایفه اش زیاد است نباید زور بگوید.اگر از زبان مان مواظبت نکنیم قطعا دین خودرا باخته ایم .اگر حرف ندارید سخن نگویید کم گوی گزیده گوی چون دُر.
درطول ۲۴ ساعت شبانه روز تمام اعضای بدن به زبان میگویند تورا بخدا کمی مواظب باشد مارا اذیت نکن.
با ادب باش پادشاهی کن بی ادب باش هرچه خواهی کن

برای زبان ۲۷ آفت موردی نوشته اند باید مواظب باشیم.
چرا به حرف شیطان گوش میکنیم ولی به حرف خدا گوش ندادیم.ونمیدهیم
دروغ نگوئی
وعده دادید عمل کنید
از زبان خود مواظبت کنید
امانت دار باشد
خیانت کار نباشید.

      ۲۰۱۶۰۸۱۹_۱۴۲۶۳۸