مراسم گل باران وعطرآگین مزار شهدا مرند برگزار گردید.

فرماندارمرند:
اگر خدمت ما صادقانه نباشد شرمنده از شهدا خواهیم بود.وی اشاره به مقام ومنزلت مدافعین حرم نمود وگفت با توجه به غیرت وشجاعت تقوا وایمان مدافعین حرم در کشور ما امنیت پایدار برقرار است.

IMG_20160826_020330

به گزارش خبرنگار جوان فردا
مراسم گل باران وعطر آگین مزار شهدای مرند برگزار گردید.

مزار شهدا با حضور نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرند وفرماندار مرند عطر آگین شد.

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا www.javanefarda.ir
در سومین روز هفته دولت سال ۱۳۹۵ روسای ادارات همراه با معاون استاندار وفرماندارویژه مرند با حضور نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرندوخانواده شهدا وایثارگران وجانبازان ورزمندگان مزار شهدا گل باران وعطرآگین گردید .
دراین مراسم معاون واستاندار وفرماندار مرند به خبرنگار جوان فردا گفت ما در مقابل خانواده شهدا وجانبازان ورزمندگان وایثاگران وتمام اقشار مختلف مردم مسئول هستیم اگر میخواهیم شهدای ما امام شهدای از ما راضی باشد باید به مردم صادقانه خدمت نمود. اگر خدمت ما صادقانه نباشد شرمنده از شهدا خواهیم بود.وی اشاره به مقام ومنزلت مدافعین حرم نمود وگفت با توجه به غیرت وشجاعت تقوا وایمان مدافعین حرم در کشور ما امنیت پایدار برقرار است.

IMG_20160826_020330