رزمایش بیت المقدس وکوثر سپاه مرند برگزار شد/تصاویر

جوان فردا:دراین رزمایش حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده درسخنان خود گفت : غرب باید بداند ملت ایران اسلامی با وحدت کلمه وبا پیروی از ولایت فقیه و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی جهان اسلام را از حیله های مکار انه شیطان بزرگ مصون خواهد نمود.

۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۹۲۲۰۹

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir

رزمایش بیت المقدس وکوثر سپاه مرند برگزار شد.

با حضور امام جمعه مرند ومعاون استاندار وفرماندار شهرستان مرند  وبا جضور شورای تامین شهرستان مرند رزمایش بیت المقدس وکوثر سپاه مرند برگزار شد.

دراین رزمایش حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده درسخنان خود گفت : غرب باید بداند ملت ایران اسلامی با وحدت کلمه  وبا پیروی از ولایت فقیه و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی جهان اسلام را از حیله های مکار انه شیطان بزرگ مصون خواهد نمود.

نعمت زاده گفت داعش وتکفیریها ورژیم خبیث آل سعود مزدوران آمریکا هستند.ومی خواهند باایجاد ناامنی درجامعه به اهداف شوم خود که پایداری اسرائیل است وبه یغما بردن نفت منطقه است برسند .ولی نیروهای مخلص امام زمان عج ومدافعین حرم ونیروهای حزب الله درلبنان وسوریه وعراق  ویمن  ودیگرکشورهای اسلامی جهان نخواهند گذاشت آمریکا به هدف شوم خود برسند.

باید از مدافعین حرم حمایت گردد.

رزمایش بیت المقدس وکوثر سپاه مرند بافرمان فرماندهی سرهنگ قهرمانزاده آغاز گردید.

۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۴۵۳۰ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۴۵۳۴ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۴۵۳۸ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۴۵۴۱ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۴۵۴۶ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۴۶۱۹ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۴۶۳۵ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۵۱۱۳ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۵۱۵۲ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۵۱۵۶ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۸۵۵۰۱ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۹۲۲۰۰ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۹۲۲۰۴ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۹۲۲۰۹ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۰۹۳۲۳۴ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۲۸۲۱ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۲۸۲۷ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۰۵۳ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۱۱۶ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۱۲۷ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۱۳۰ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۶۵۶ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۷۳۰ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۷۳۵ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۳۸۱۸ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۴۶۳۰ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۴۶۳۸ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۴۶۴۱ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۴۶۵۱ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۴۷۳۸ ۲۰۱۶۱۰۰۷_۱۰۴۷۵۷