نشست خبری وصمیمی رئیس ستاد امربه معروف ونهی ازمنکرشهرستان با خبرنگاران

جوان فردا:نعمت زاده درپاسخ خبرنگارجوان فردا درمورد شناخت هویت حسینی ویزیدی گفت ،باید مواظب باشیم دررفتار وعمل خود .باید از امام حسین ادب را معرفت را مردانگی را یاد بگیریم.دروغ نگوئیم .خیانت نکنیم.درعزاداریها مواظب باشیم طعمه دشمن نشویم.

 %d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%87

نشست رئیس ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر با خبرنگاران

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا

امام جمعه مرند ،رئیس ستادامربه معروف ونهی ارمنکر گفت.

????????????

امام حسین ع برای اصلاح جامعه وجهت امربه معروف ونهی ارمنکر قیام نمود.
عاشورایک حرکت است یک حرکت تاریخی نیست.دعوای بین دکنفرنیست.
بایدامروز شمر ویزیدومعاویه دوران را شناخت.

شمرکیست ؟ رژیم اسرائیل وآمریکاوعربستان وانگلیس شمردوران عصرامروزی هستند.
امام جمعه مرندافزود مواظب باشیم اگر نفوذی نبود مسلم کشته نمی شد.
بایددنبال مردان مردعمل باشیم.
درنظام جمهوری اسلامی تمام مسئولین خادم مردم هستند.اگرمسئولی درشتی کند آن از نظام نیست آن دست دشمن همان نفوذی است.
اگربرای امام حسین ع با چشمان گریان هرقطره آن یک لیترباشد وقتی دروغ گفتی این گریه واشک فایده ای ندارد.
ایران اسلامی باتکیه برخدا وباوحدت مردم در مقابل شیطان بزرگ ایستاده است.
نعمت زاده گفت ، تاآخر صفر لااقل دروغ نگوئیم .
وی ازخبرنگاران خواست تا آخرصفر درسایتها ومطالب شان جمله ای از امربه معروف ونهی ازمنکر بنویسید.
مردان بزرگ درزمان خطر به اقبال میروندوخطررا قبول میکنند.
رئیس ستادامربه معروف ونهی ازمنکرگفت انگلیس وآمریکاآنقدربی عرضه هستنددر یمن وسوریه وعراق وغزه کودک می کشند.
وی اشاره تسلیحات نظامی نمود وگفت عربستان ۴برابربودجه نظامی ما برای تسلیحات بودجه دارد ولی جمعیت ایران ۴برابرجمعیت عربستان است.
دشمنان داشتن تسلیحات نظامی را برای ما ایراد می گیرند.
وی درمورد مدافعین حرم گفت مدافعین حرم سربازان امام زمان عج هستندیاران امام حسین ع هستند.باید به مدافعین حرم کمک کنیم.تنهانگذاریم.

نعمت زاده درپاسخ خبرنگارجوان فردا درمورد شناخت هویت حسینی ویزیدی گفت ،باید مواظب باشیم دررفتار وعمل خود .باید از امام حسین ادب را معرفت را مردانگی را یاد بگیریم.دروغ نگوئیم .خیانت نکنیم.درعزاداریها مواظب باشیم طعمه دشمن نشویم.

وی درمورد درخواست خبرنگارجوان فردا موافقت نمودند در هرسه ماه یک باردبیر ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر برنامه نشست خبری با خبرنگاران را تدارک ببینند.

سایت خبری جوان فردا
www.javanefarda.ir
وبلاگ خبری خبرمرند
Khabarmarand.mihanblog.com